Playing: Các đại gia truyền thông Mỹ thoái trào

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-Apr-2019
  1. Vì sao sức mạnh quân sự của Nga lại suy sụp?
  2. Các đại gia truyền thông Mỹ thoái trào

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)