Playing: Giá Dầu Thô sẽ còn hạ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-Jan-2019
  1. Giá Dầu Thô sẽ còn hạ
  2. Lịch sử Trung Hoa, hung hăng mà bất lực

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)