Playing: Đấu trí giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 17-May-2018
  1. Đấu trí giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)