Playing: Ba Tư Lự: Iran đụng đáy

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-Jan-2018
  1. Ba Tư Lự: Iran đụng đáy
  2. Hoa Kỳ Dị: Vì sao báo Mỹ nông cạn?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)