Playing: Tham nhũng như cát truồi

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Jan-2018
  1. Từ Vật Lý qua Chính Trị: Cát Truồi
  2. Tham nhũng như cát truồi

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)