Playing: Iran Theo Lao!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 26-Sep-2018
  1. Đảng Cộng sản thao túng Doanh nghiệp Nhà nước Trung Cộng
  2. Iran Theo Lao!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)