Playing: Thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn tại Hà Nội

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 19-Feb-2019
  1. Mâu thuẫn gia tăng giữa Hoa Kỳ và Đức
  2. Thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn tại Hà Nội

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)