Playing: Phong trào chống toàn cầu hóa và giới thượng lưu

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-Jan-2019
  1. Phong trào chống toàn cầu hóa và giới thượng lưu
  2. Vì sao Trung Cộng không thể lãnh đạo thế giới?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)