Playing: Thủ tướng Shinzo Abe với viễn ảnh 2019

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-Nov-2018
  1. Thủ tướng Shinzo Abe với viễn ảnh 2019
  2. Iran sau 40 năm "Cách mạng Hồi giáo"

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)