Playing: Hoa Kỳ Dị-Tình báo và Kennedy

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 01-Nov-2017
  1. Việt Nam Ta: Tổng Thống Ngô Đình Diệm
  2. Hoa Kỳ Dị-Tình báo và Kennedy

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)