Playing: Dân số Nga và tương lai u ám

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 27-Mar-2019
  1. Tây Âu già nua chui dưới ống quần Trung Cộng!
  2. Dân số Nga và tương lai u ám

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)