Playing: Thương chiến gay go, Tập Cận Bình đâm lo!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 06-May-2019
  1. Thương chiến gay go, Tập Cận Bình đâm lo!
  2. Khói lửa Trung Đông

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)