Playing: Cải tổ thuế vụ Hoa Kỳ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 21-Dec-2017
  1. Rủi ro toàn cầu của Bitcoin
  2. Cải tổ thuế vụ Hoa Kỳ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)