Playing: Tham vọng và thực lực của Pháp

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-Nov-2018
  1. Tham vọng và thực lực của Pháp
  2. Mâu thuẫn Mỹ-Hoa sau bầu cử tại Mỹ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)