Playing: Thương chiến Mỹ-Hoa dưới con mắt chột của truyền thông Mỹ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 20-May-2019
  1. Sấm sét ở "Miệt Dưới" - bầu cử tại Úc
  2. Thương chiến Mỹ-Hoa dưới con mắt chột của truyền thông Mỹ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)