Playing: Văn hóa Trung Cộng, một giấc mơ!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 06-Dec-2018
  1. Huawei bị dập
  2. Văn hóa Trung Cộng, một giấc mơ!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)