Playing: Chiến tranh Hoa-Mỹ có bùng nổ hay không?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Jul-2018
  1. Iran biết ngả về đâu?
  2. Chiến tranh Hoa-Mỹ có bùng nổ hay không?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)