Playing: Thủ thuật đàm phán của Bắc Kinh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-May-2019
  1. Thủ thuật đàm phán của Bắc Kinh
  2. Chiến tranh Mỹ-Hoa có thể bùng nổ?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)