Playing: Trung Cộng mò vô ao nhà của Mỹ!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Oct-2018
  1. Vụ Khashoggi trong quan hệ quốc tế
  2. Trung Cộng mò vô ao nhà của Mỹ!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)