Playing: Hoa Kỳ Dị - Bầy voi Donner

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 26-Oct-2017
  1. Hoa Kỳ Dị - Bầy voi Donner
  2. Trung Quốc Mị-Phát triển nội địa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)