Playing: Ngày Kỷ Niệm Columbus-P2

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 09-Oct-2017
  1. Ngày Kỷ Niệm Columbus-P1
  2. Ngày Kỷ Niệm Columbus-P2

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)