Playing: Marx nhà tiên tri trật chìa

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Oct-2017
  1. Marx nhà tiên tri trật chìa
  2. Những tên đồ tể Staline-Mao
  3. Lenin Gian ác từ đầu nguồn

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)