Playing: Thảm sát tại Las Vegas

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-Oct-2017
  1. Thảm sát tại Las Vegas
  2. Cái bẫy Catalonia - Cơ chế chống chèo tại Việt Nam

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)