.


Chó ghẻ Bắc Hàn
(by OlleJohansson Sweden)


Shopping là yêu nước!
(by Steve Kelley)


công nhân mất việc để công chức lên lương
(by Gary Varvel)


Tui bỏ hút!
(by Ken Catalino)


Luật sư không giữ bí mật được!
(by Michael Ramirez )


Tui chứ không phải chồng tui!
(by Mike Luckovich)


Nghỉ học đề phòng bệnh...
(by Steve Kelley)


Không có gì...
(by Gary Varvel)


Thiếu một tay thiên tả trong Quốc Hội Mỹ
(by Ken Catalino)


Không dấu được sự thật...
(by Michael Ramirez)


Cúm HEO đấy!
(by Mike Luckovich)


Giày nhỏ thì gọt chân!
(by Steve Kelley)


Ngân sách quốc gia ngày càng... thủng
(by Gary Varvel)


Học phí gia tăng!
(by Gary Varvel)


Nghỉ hè cái nỗi gì!
(by Gary Varvel)


Coi như chết rồi cho xong
(by Ken Caralino)


Chuyện có gì mà ầm ĩ...
(by Ken Caralino)


Thong thả rồi đâu vào đấy
(by Mike Luckovich)


Gỡ cái Obama ra giùm tui
(by Steve Kelley)


Không tin được!
(by Steve Kelley)


Bạch thư của Bửu Chỉ về bọn Cáo
(by Buu Chi)


Cáo đeo mặt nạ!
(by Buu Chi)


Gà bị nạn... Cáo buồn!
(by Buu Chi)


Cáo đui dắt cáo mù...
(by Buu Chi)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16