Không có tiền không chống tham nhũng được!
(by Bruce Beattie)


Tận thế đến rồi thì học làm gi nữa?
(by Gary Markstein)


Mọi thứ đang hướng lên...
(by Gary Markstein)


Một mảnh tường ô nhục...
(by John Sherffius)


Không hỏi thì đừng nói...
(by Mike Luckovich)


Tuổi trẻ là rường cột!
(by Mike Thompson)


Đánh giặc không chết, ở nhà lại chết...
(by Gary Varvel)


Hãy từ từ...
(by Ken Catalino)


Tôi không phải là vua... mộng bình thường...
(by Ken Catalino)


Xé bức tường ấy!
(by Steve Kelley)


Ta chém nó... nó chém ta ???
(by Ken Catalino)


Cứu nguy kinh tế bằng dây hay bằng cây?
(by Ken Catalino )


Nam mô HCM...
(by Ba Bui)


Nam mô AK...
(by Ba Bui)


yêu... như yêu mình ta vậy
(by Ba Bui)


Hoàng Sa và Trường Sa cùa ai ???
(by Ba Bui)


Hòa hợp hòa giải
(by BaBui)


Chuyện ngồi lê đôi mách
(by Jeff Stahler)


Thắt cái lưng
(by Marshall Ramsey)


Mời 1 ông và các bà Bin Laden
(by Robert Ariail)


Chừng nào mày về thì tao tấn công!
(by Bob Gorrell)


Không phải bị hư đâu! Kiểu mới đấy!
(by Gary Varvel)


Thắt lưng buộc bao tử!
(by Gary Varvel)


Bố lếu...
(by Ken Catalino)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16