Playing: Đoàn "lữ hành" bị chặn tại biên giới Mỹ-Mễ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 27-Nov-2018
  1. Nga khiêu khích hay Ukraine đỡ đòn?
  2. Đoàn "lữ hành" bị chặn tại biên giới Mỹ-Mễ
  3. Ukraine phản đòn
  4. Chiến tranh trên không gian?
Ghi chú: Trang này ghi lại những information mà robot tìm được từ các video chứa trong channel của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa. Danh sách bên dưới chỉ là bảng liệt kê các đề tài của các video trong channel youtube của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa. Ở đây không lưu trữ các video này.

Trang giải ảo khác với nhà báo Đinh Quang Anh Thái và KTG Nguyễn Xuân Nghĩa:
Giờ Giải Ảo - phổ biến Thứ Bảy hàng tuần và lưu trữ ở nguoi-viet.com/nvtv-gio-giai-ao.

BACK to FreeVietNews HOME


2021

    2020

    2019

    before 2019