Translate this page: English French German Spanish Vietnam
Candlelight Vigil_Spokane 2018

Candlelight Vigil
Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Vietnam
Saturday  July 28, 2018
Spokane Tribal Gathering Place (next to City Hall)

8:00pm:   Meet, Greet & Refreshments
Sunset:   [VIDEO 1]   Flags Salute Ceremony
               National Anthems & Moment of Silence
               Remember those who sacrificed their lives for Freedom.

Part 1   SPEECHES on Vietnam, OBOR, Freedom

1'      Welcoming Remarks
3'      Opening Speech

3'      [SLIDESHOW 2]  Ca Khúc Giữ Đất
       
Song of Preserving Motherland
     

4'     [VIDEO 3]  Chúng Đi Buôn –They Trade
        Song by Phan văn Hưng
https://youtu.be/x7wKABpMJMY

2'       Mike Fagan–  Spokane City Council Member,
         Veterans of Foreign Wars

2'       Phạm Huỳnh – Vietnamese-American Senior Association
         of Spokane, Vice President

2'      Venerable/Professor Geshe Phelgye –  from Tibet
         Buddhist Institute of Universal Compassion, President

2'       Professor Eric Cunningham – Gonzaga University,
         History Dept, Director of Catholic Studies

2'       Jenny Graham – US Army Reserve Veteran,
         Taekwondo Instructor, Business owner

2'        Dave Lucas – Lieutenant Colonel,
          National Eagle Scout Association
Committee Chair                    
          [SLIDESHOW 4] Lighting the Candles - Hãy Thắp Sáng Lên
         https://youtu.be/btlj0mpuzY0       
                                                

       
(Part 2) CANDLELIGHT  PRAYERS     


4' [SLIDE 5]  Đêm Nguyện Cầu – Night Prayer
    Song by Lê Minh Bằng 
https://youtu.be/I6bZixUKLxA

1'      Prayer from Vietnamese InterFaith Council of America
        (Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ)

1'      Prayer from Venerable Geshe Phelgye,
       Tibet Buddhist Temple

4'      [SLIDESHOW 6]  Con có Một Tổ Quốc
         Poem by Cardinal Nguyen van Thuan
        
https://youtu.be/2aSyeIxCvPY

1'     Prayer from Priest Vincent Dao Nguyen,
       Vietnamese Catholic community/St Anthony Church

5'      [SLIDE 7]  Prayer of Saint Francis of Assisi  

       (english) Kinh Hòa Bình
   
    https://youtu.be/dozFOrrO0jA       

1       Prayer from Catholic Priest Phan văn Lợi
         (house-arrested) from Hue, Vietnam (audio)

        9:30   ENDING  [VIDEO 8]:  Nation of America
        Song by Denny NguyenOPENING SPEECH

We like the name of this Plaza:
"Spokane Tribal Gathering Place!"

According to history and legends, the American Indians are related to our Vietnamese ancestors ! [SLIDE: Indians] In ancient time, central China was the Kingdom of one-hundred-Vietnamese Tribes, called Bách Việt. They lived along the South banks of Yangztze river.

[SLIDE: Map] In first century, the Han Chinese attacked the 100-Vietnamese Tribes, and dominated this kingdom in 1000 years. So, the 100 Vietnamese-Tribes ran away, moving South, and moving North!  Moving North, 15,000 years Before Christ, the Vietnamese Tribes crossed the Bering Strait, moved to America and Canada!

Moving South, our Vietnamese ancestors established a great nation called Văn Lang -- with a glorious ancient civilization, with distinctive Bronze Drums. They identified themselfves as "children of the Sun". [SLIDE: bronze drum]


In 5000 years Vietnam history, Vietnamese people have always fought against the Han Chinese, the battles never stop. Now we fight the Communist Chinese invasion and domination in Vietnam. [SLIDE]

Chinese army occupies our entire Eastern Sea belonging to Vietnam. They called it South China Sea. China has built extensive military bases on our Paracel and Spratly Islands. Vietnamese fishermen killed or drowned. Tons of ocean fish died because of toxic materials dumped into the Eastern sea from Formosa, a heavy industry Chinese company [SLIDE]

Vietnam Communist Party has sold large sacred lands to China! Forests, mountains, rivers, seaports and islands of Vietnam. Many Vietnam cities are occupied, under direct rules of the communist China. There are already 15 industrial "Special Economic Zones" (SEZ) now in Vietnam [SLIDE]
China "One Belt, One Road" (OBOR) Initiative is an ambitious evil plan to dominate the world ! [SLIDE] China already signed contracts with over 60 nations along the OBOR belt, worth about 1000 billion USD for SEZ – including a 99 year "lease" plan, to lend 3 Vienam seaports to China. Vietnam border is now wide opened, uncontrolled, no fence, allowing the Chinese flooding million of people, troops and their military equipments into Vietnam.

Meanwhile, Vietnamese dissidents are terrorized, persecuted, killed, jailed or house-arrested. Vietnam is a one-party communist system without a free press, impossible to control corruption. Ordinary people are so poor, many homeless while corrupted government officials are millionaires, living in luxeries [SLIDE]


In 1973, United States pulled out of South Vietnam. 1975 Saigon fell. The entire free society in South Vietnam collapsed under cruel communist ruling. You can imagine the terror, the pain, the suffering that our people have endured. Poor human rights and religious freedom records. Hundred thousand south Vietnamese were put in prisons. [SLIDES]

Freedom is restricted. The Internet is restricted. Speeech controlled. Social media controlled. Intellectuals and religious leaders imprisoned. Churches, lands, and private homes confiscated. Religions are controlled. All media is state-controlled. Demonstrators are violently suppressed. [SLIDES]

So people are hopeless and angry. This time, it is a serious deadly fight, with many uprisings. The government cannot block social media networks. Millions of ordinary people, from all walks of life, go to the streets. In many places, police forces gave up. Massive demonstrations break-out without leaders. More than 200 prominent activists are put in jail, but people are unafraid. 

Bài Cầu Nguyện của Hội Đồng Liên Tôn

Kính lạy Thiên Chúa, Kính lạy Chư Phật và các Đấng Thiêng liêng,

Xin quý Ngài nhủ lòng Từ Bi Bác Áí thương xót cho dân tộc chúng con, một dân tộc đã bị đoạ đày hàng ngàn năm bởi họa ngọai xâm, khiến đời sống nhân dân không khác gì  nô lệ.

Kể từ  tháng 4 năm 1975, sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thống nhứt đất nước, cứ ngỡ rằng dân Việt nam sẽ được sống hạnh phúc vì đất nước không còn chiến tranh.

Nhưng ai đâu ngờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam cai trị dân với một chính sách độc tài, tàn bạo hơn cả đế quốc thực dân, áp dụng chủ nghĩa vô thần lên đất nước Việt Nam. CSVN đã dùng chiêu bài “đánh tư sản mại bản” để vơ vét tài sản nhân dân miền Nam đem về miền Bắc; 

rồi bắt hết các quân nhân và nhân viên các cấp Việt Nam Cộng Hòa nhốt vào trại tù mà họ gọi là trại cải tạo. Tất cả trở thành những người tù khổ sai hàng chục năm, có người ở tù lên đến hai mươi năm. Họ thẳng tay bóc lột, hối lộ, tham nhũng,… khiến đời sống  người dân cả nước ngày càng khổ sở hơn cả thời kỳ phong kiến thực dân.

- Thẳng tay đàn áp để tiêu diệt tôn giáo,

- khủng bố, bỏ tù những người  dân yêu nước.

- Cưỡng chiếm đất đai và cướp đoạt tài sản  của nhân dân.

-  Gây ô nhiễm môi trường từ cao nguyên đến đồng bằng, biển cả, khiến nguời dân nhiều nơi  không còn đất sống.


Họ còn cam tâm làm tay sai cho kẻ thù phương Bắc, dâng cho Tàu Cộng những vùng có tài nguyên phong phú từ biên giới phía Bắc cho đến Cà Mau.

Gần đây họ phổ biến bộ Luật An Ninh Mạng để bịt miệng nhân dân Việt Nam. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã lộ rõ bộ mặt phản quốc dâng những mảnh đất của quê hương Việt Nam cho Tàu cộng với ngụy danh “ Đặc Khu Kinh Tế “ để biến thành nhượng điạ cho Tàu.

Nguyện cầu Phật Trời và các Đấng thiêng liêng hãy hộ trì cho nhân dân Việt Nam thương yêu nhau, không phân biệt tôn giáo, cùng nhau chung sức đánh đuổi giặc Tàu xâm lược.

 

 Xin Thượng Đế chuyển hóa tâm linh những người còn đang phục vụ cho chế độ độc tài sớm thức tỉnh quay về với dân tộc,  để cùng toàn dân  trong và ngoài  nước siết chặt tay nhau tranh đấu lật đổ bạo quyền Cộng sản, hầu phá tan âm mưu Hán hoá của bọn bành trướng Bắc kinh và bảo vệ Việt Nam  được vẹn toàn lãnh thổ. Ngày đó, các tôn giáo sẽ được tự do hoạt động và phát triển, để phục hồi Chân Thiện Mỹ cho xã hội Việt Nam.


Ngày đó, không còn nghe tiếng dân oan kêu khóc, người nông dân có ruộng đất cấy cày. Dân miền biển tự do ra biển đánh cá mưu sinh. Khắp cả nước được sống trong thanh bình an lạc.

Xin Thượng Đế, chư Thánh, chư Thần mở rộng lòng thương, cứu lấy dân tộc Việt thoát đường diệt vong. Cúi xin Trời Phật chứng giám tấm lòng thành, khấn nguyện của chúng con.


Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ

cho ngày 28 tháng 7, 2018

Spokane, Washington, USA

 

Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Việt Nam

"I hope we once again have reminded people that

man is not free unless government is limited. There's
a clear cause and effect here that is as neat and
predictable as a law of physics: as government
expands, liberty contracts.”
Ronald Reagan


“Every century had heroes who sacrificed their lives for the country. What if people only engaged in their usual business, died of old age in their home corners, would their names be inscribed in history books for thousand of generations? When our homeland is in danger, I fail to eat during the day, sleepless at night, tears rolling, angry at the enemies. I rather die in the battlefields, body wrapped in horse skin...
Your emperor is humiliated, your country
is threatened, how could you be indifferent, not worrying, nor embarrassed?
–– Proclamation to Officers,

by General Trần Hưng Đạo
in 13th Century,
before the Mongolian soldiers invading
Grand
Vietnam (Đại Việt) the second time.

 Give me liberty or give me death."Patrick Henry

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and
regardless of frontiers
.”

United Nations
Universal Declaration of Human Rights


I am an American; free born and free bred, where I acknowledge no man as my superior, except for his own worth, or as
my inferior, except for his own demerit.”

Theodore Roosevelt

Better to die fighting for freedom then be
 a prisoner all the days of your life.”
Bob Marley


“Nothing is more difficult, and therefore
  more precious, than to be able to decide.”
Napoléon Bonaparte

     “The more you are motivated by love, the
      
more fearless and free your action will be.

     
The Dalai Lama

Posted on 01 Aug 2018
TOP
back to Audio FreeViet INDEX
...MORE COLLECTIONS

 • CORONAVIRUS collection
 • THANK YOU VIETNAM VETERANS
 • FLAG PARADE MAY 2018
 • Candlelight Vigil July 28-2018
 • Candlelight Vigil_Spokane 2018
 • Vietnam Freedom movement
 • www.9binh.com-- Trung cộng tàn ác
 • Kỹ Thuật Biểu Tình + Biểu Ngữ
 • GIAI AO THOI SU:TS Nguyen Xuan Nghia
 • Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá!
 • VIETNAMESE HERITAGE DAY 2018
 • Proclamation 4-point, Spokane, WA 2018
 • Hữu Loan: cố thi sĩ bất khuất của Nhân Văn Giai Phẩm
 • Freedom Flag Parade Spokane 5/20/2017
 • (2) VIETNAMESE HERITAGE DAY 2017
 • Slideshow: My Nation - Dat Nuoc Toi
 • Vietnamese Heritage Day 2017, Spokane
 • PROCLAMATION+Vietnamese Heritage Day 2017
 • GS Vũ Quý Kỳ: Cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2016
 • Trung cộng làm cá chết, biển độc
 • Cố Gs Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng và Hy Vọng
 • PARADE + VIETNAMESE HERITAGE DAY 2016
 • PROCLAMATION 2016 --SPOKANE
 • Trần Phong Vũ: Một chế độ bạo tàn, không tim óc
 • 25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016
 • Gs Nguyễn Ngọc Bích: Chế độ đã đến ngày tàn!
 • Gs Nguyễn Lý Tưởng: Cùng tắc biến, biến tắc thông
 • Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long: Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi!
 • Mặc Giao: Can trường cứu Nước cứu nhà!
 • Nguyễn Tầm Thường: suy niệm & cầu nguyện
 • AUDIO Hồi Ký, Bút Ký, Bình Luận
 • Chữ và Nghĩa (Đoàn Thế Ngữ)
 • 40 Năm: Lm Phan văn Lợi nghĩ gì?
 • Gs Vũ Quý Kỳ: 30/4/75 Lesson
 • GS Nguyễn Lý Tưởng: TS Roland Jacques & Quốc Ngữ
 • THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG!
 • Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
 • Collection 2_ Sinh Hoat Ca (32)
 • Collection 1_ Sinh Hoat Ca (40)
 • 28 AUDIO Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ
 • 70 NĂM TÂN NHẠC MIỀN NAM (1930-2000)
 • Công Giáo Miền Bắc chống nhà nước VC!
 • Mãi mãi dòng thơ HOA ĐỊA NGỤC
 • Tôi Phải Sống -- Hồi ký đời tù của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
 • Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN
 • TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!
 • Buồm cao ghi dấu can trường
 • 4 cuốn Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem
 • VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM?
 • 33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO VIỆT NAM
 • THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!
 • LM Nguyễn văn Khải: giáo dân xông vào nơi hiểm nguy!
 • TS Nguyễn Xuân Nghĩa: Giờ Giải Ảo + Bên Kia Màn Khói
 • Ts Phan Văn Song: Tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước
 • Ts Nguyễn Đình Thắng: Muốn thay đổi, phải hành động!


  Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ
  hướng về Việt Nam:

  » VOA
  » BBC phát thanh từ Luân Đôn
  » RFI (Radio France Internationale)
  » RFA - Radio Free Asia
  » VERITAS - Chân Lý Á Châu
  » Đài Phật Giáo Việt Nam

  Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

  » Radio Bolsa
  » Saigon Radio Hải Ngoại


  « FreeVietNews.com

 •      
    Services | © 2008 - 2024
  (1)