Translate this page: English French German Spanish Vietnam
PROCLAMATION+Vietnamese Heritage Day 2017
Các hình ảnh Đại Lễ Giổ Tổ Hùng Vương 2017
freevietnews.com/photo/2017_VHD
Photos by Thuy-Duong


Nội dung bản Tuyên Ngôn
http://www.freevietnews.com/proclamation/2017.jpg

 http://www.freevietnews.com/proclamation/2017.jpg

BÀI PHÁT BIỂU tại phòng họp
Hội Đồng Thành P
hố Spokane 17.4.2017
Spokane City Council Chamber, chiều
Thứ Hai 17 tháng 4 lúc 6:00 giờ chiều,
sau khi nghị viên Mike Fagan
tuyên đọc và trao bản Tuyên Ngôn cho cụ Phạm Bang, hội trưởng Hội Cao Niên Việt-Mỹ Spokane, Washington State, USA

Kính chào quý vị buổi chiều.
Kính thưa ông Mike Fagan, người bảo trợ Bản Tuyên Ngôn của chúng tôi,
ông
Ben Stuckart, quý vị Đồng Hương thân kính,

[SLIDE 1] Tôi tên là Mary. Tôi là một người tị nạn chạy thoát khỏi Miền Nam Việt Nam hồi năm 1975. Cha tôi, một đại tá, đã bị giam 13 năm trong các trại tù lạo động cộng sản hung ác, cùng với một triệu giới chức chính quyền và và cựu chiến binh Việt Nam. Hàng trăm ngàn người đã chết trong nhà tù, hàng trăm ngàn người đã chết ở đại dương, không tới được nước Mỹ như họ đã ao ước. Chế độ cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục phạm nhiều tội ác chống nhân loại.

Đối với chúng tôi, là những người tị nạn Việt Nam chạy thoát khỏi sự kinh hoàng của chủ nghĩa cộng sản, thì Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất. Chúng tôi có Tự Do vô giá ở nơi đây, đặc biệt là tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Nước Mỹ đẹp hùng vĩ, đầy những người dân hiếu khách, yêu thương, quan tâm và cảm thông –  và tôn trọng pháp luật.

[SLIDE 2] Chúng tôi, cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt ở Spokane, rất vinh dự và biết ơn chính quyền Thành Phố Spokane đã ban hành một Tuyên Ngôn tuyệt vời, đặc biệt công nhận Ngày Truyền Thống Giỗ Tổ Việt Nam (Vietnamese Heritage Day), Cờ Truyền Thống và Tự Do của chúng tôi (Heritage and Freedom Flag), và vinh danh các Cựu Chiến Binh Việt Nam (Vietnam Veterans) – đó là những chiến sĩ anh hùng đã cống hiến và hy sinh mạng sống mình, để bảo vệ Tự Do cho Miền Nam Việt Nam.

Chúng tôi thực sự biết ơn và hoan nghênh Bản Tuyên Ngôn này, nhất là trong tháng này là Tháng Tư Đen (Black April), một tháng rất buồn đối với chúng tôi, nhớ lại sự sụp đổ của SàiGòn cách đây 42 năm. Hiện nay, quê hương Việt Nam của chúng tôi đang ở trong một chế độ cộng sản tàn bạo. Và Việt Nam đang bị xâm chiếm và kiểm soát bởi cộng sản Trung Quốc (Red China).

[SLIDE 3] Việt Nam có nền văn minh cổ nhất ở Đông Nam Á. Tổ Tiên chúng tôi đã hiện diện từ 15,000 năm B.C. (Before Christ) trước tây lịch, là những người đầu tiên đã biết trồng cây và đóng tàu ca-nô vượt đại dương. Tổ tiên anh hùng của chúng tôi đã đánh trống đồng vang dội núi rừng, nhiều lần, nhiều lần chiến đấu chống giặc Tàu hiếu chiến xâm lăng, trong lịch sử.

Chúng tôi muốn Việt Nam trở thành một quốc gia văn minh TỰ DO. Cờ Truyền Thống và Tự Do này là một biểu tượng của hy vọng và tdo của cho người Việt Nam ở khắp mọi nơi đang tranh đấu mạnh mẽ –  trong tinh thần anh hùng của Tổ Tiên chúng tôi, là những tiền nhân đã sáng lập nên nước Việt Nam cách đây hơn 5000 năm.

CÁM ƠN Nghị Viên Mike Mike Fagan và Hội Đồng Thành Phố Spokane. Cám ơn Thị Trưởng David Condon. Cám ơn Spokane. Cám ơn các Cựu Chiến Binh Việt Nam.
Cám ơn Mỹ Quốc.

[SLIDE 4] Thưa quý vị, chúng tôi xin tất cả quý vị tham dự Ngày Truyền Thống Việt Nam vào Thứ Bảy tuần tới, ngày 22 tháng 4 lúc 2 giờ chiều, tại The Service Station Auditorium, North Nevada. Sẽ có các sinh hoạt văn hoá, âm nhạc, nghệ thuật cổ, diễn văn, chiếu Slidesthức ăn. Sinh hoạt này mở rộng cho công chúng mọi lứa tuổi. XIN THIÊN CHÚA BAN PHƯỚC LÀNH CHO QUÝ VỊ  (Hết).


------------------(nguyên bản Anh Ngữ)----------------------------------

Speech + Slides
at Spokane City Council Chamber
Monday April 17, 2017at 6:00pm,
after the Councilman Mike Fagan presenting
the Proclamation to the Vietnamese community


GOOD EVENING  
Dear Mr Mike Fagan, our Proclamation Sponsor
Mr. Ben Stuckart, City Council President
All City Council Members,

and my d
ear Fellow Countrymen

My name is Mary, I was a refugee escaped from South Vietnam in 1975.  
My Dad, a colonel, was imprisoned for 13 years in cruel communist labor camps, along with one million government officials and Vietnam veterans. Hundred thousands people died in prisons and died in the ocean, did not make it to America as they wished. The Vietnam communist regime continues to commit numerous crimes against humanity.

To the Vietnamese refugees escaping from the terror of communism, United States is the greatest Nation on earth. We have priceless FREEDOM here, especially  freedom of religion and freedom of expression. America is beautiful, full of people with hospitality, love, care, compassion --- and respecting the law.

We, the Vietnamese-American community in Spokane, are very honored and grateful to the City of Spokane, for a wonderful Proclamation, especially to recognize our Vietnamese Heritage Day, our Heritage and Freedom Flag//, and to honor the Vietnam Veterans --- those brave soldiers who contributed and sacrificed their lives, to defend Freedom for South Vietnam.

We really appreciate and welcome this Proclamation, especially during this month, Black April, a very sad month for us, remembering the fall of Saigon 42 years ago. Currently, our motherland Vietnam is under a brutal communist regime. And Vietnam is invaded and controlled by Red China.

Vietnam had the most ancient civilization in Southeast Asia. Our ancestors existed from 15,000 B.C (before Christ), were the first people to cultivate plants and build canoes to cross the ocean. Our heroic ancestors struck the bronze drums to echo into mountains and forests, many many times fighting the aggressive Chinese invaders in history.

We want Vietnam to become a civilized FREE nation. This Heritage and Freedom Flag is a symbol of hope and liberty, for the Vietnamese people everywhere who fight hard --- in the spirit of our heroic Founding Fathers who established Vietnam more than 5000 years ago.

THANK YOU Councilman Mike Fagan and Spokane City Council.
THANK YOU Mayor David Condon.
THANK YOU SPOKANE.
THANK YOU VIETNAM VETERANS.
THANK YOU AMERICA

Ladies and Gentlemen, may we invite you all to attend the Vietnamese Heritage Day on this coming Saturday, April the 22, at 2:00pm, at the Service Station Auditorium on North Nevada. There will be cultural performance, music, ancient art, speeches, slideshows and foods. This event is open to the public, all ages welcome. GOD BLESS YOU ALL !

Thứ sáu 21/4, cờ vàng được treo trên nóc Tòa Thị Chính Spokane, và ông Nghị viên Mike Fagan đã ra đây đứng chào cờ Mỹ Việt cùng người Việt Spokane.


                       CITY OF SPOKANE
                        PROCLAMATION


WHEREAS
, after the fall of Saigon in 1975, thousands of Vietnamese refugees fled their country in fear of the Vietnamese government campaign of retribution and political and religious persecution; and

WHEREAS, 6,000 Vietnamese refugees are now Vietnamese-Americans who have chosen to make Spokane as their home and as result, contribute to the economic and cultural diversity of our community; and

WHEREAS, the vast majority of Spokane’s Vietnamese-Americans remember their heritage by celebrating the history, culture, and the Founding Fathers of Vietnam on the tenth day of the third month of the Lunar Calendar and by embracing the yellow flag with three red stripes, also known as the Vietnamese Heritage and Freedom Flag, as the symbol of the Vietnamese-American community;

NOW, THEREFORE, I, David A. Condon, Mayor of the City of Spokane, on behalf of the citizens of Spokane do hereby proclaim April 6, 2017 as

VIETNAMESE HERITAGE DAY

in Spokane and encourage all citizens to celebrate the cultural diversity of the Vietnamese-Americans heritage and recognize that the Vietnamese Heritage and Freedom Flag also honors the contributions and sacrifices of the thousands of veterans of the Vietnam War.

I, David A. Condon, Mayor of Spokane,
do hereunto set my hand and
cause the seal of the City of Spokane
to be affixed this
17th day of April in 2017

David A. Condon
Mayo
r


 
Nghị viên Mike Fagan, at  Vietnamese Heritage Day 4/22/2017


                           THÀNH PHỐ SPOKANE
                                             TUYÊN NGÔN

XÉT RẰNG, sau khi Saigon sụp đổ năm 1975, nhiều ngàn người Việt tị nạn đã bỏ chạy khỏi quốc gia họ, sợ hãi chiến dịch khủng bố trừng trị, đàn áp chính trị và tôn giáo từ nhà cầm quyền Việt Nam; và

XÉT RẰNG, 6,000 người Việt tị nạn hiện nay là những công dân Mỹ gốc Việt, lâu nay đã chọn Spokane làm nơi cư ngụ, và kết quả, là họ đóng góp vào nền kinh tế và văn hóa đa dạng của cộng đồng chúng ta; và

XÉT RẰNG, đại đa số những công dân Mỹ gốc Việt ở Spokane ghi nhớ truyền thống của họ, bằng cách vinh danh lịch sử, văn hóa, và Quốc Tổ của Việt Nam vào ngày mồng 10 Tháng Ba Âm Lịch, và bằng cách ôm ấp thương yêu lá cờ vàng có ba sọc đỏ, còn được gọi là Cờ Truyền Thống và Tự Do của Việt Nam, như là biểu tượng của cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt;

NAY, DO ĐÓ, tôi, David Condon, Thị Trưởng của Thành Phố Spokane, thay mặt cho các công dân Spokane, nay long trọng công bố ngày 6 Tháng Tư năm nay là

             NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

tại Spokane, và khuyến khích mọi công dân mừng nền văn hóa đa dạng của người Mỹ gốc Việt, và công nhận Cờ Truyền Thống và Tự Do, đồng thời vinh danh các đóng góp và hy sinh của hàng ngàn Cựu Chiến Binh
Việt Nam.


Tôi, David A. Condon, Thị Trưởng Spokane,
trân trọng đặt tay ký tên và
đóng dấu ấn của Thành Phố Spokane
ấn ký ngày 17 Tháng Tư năm 2017

David A. Condon
Thị Trưởng Các hình ảnh Đại Lễ Giổ Tổ Hùng Vương 2017
freevietnews.com/photo/2017_VHD


Đọc Văn Tế (photo by Tâm Mãn)Ban Hợp Ca: Mẹ Việt Nam ơi Chúng con vẫn còn đây (Photo by Tâm Mãn)Phụ huynh và các em thuộc Lớp Việt Ngữ Cộng Đoàn Công Giáo
Đức Mẹ La Vang/St Anthony Church - trình diễn áo dàiGia đình Phật Tử La Hầu La, Tịnh Xá Minh Đăng QuangToán vũ với 2 em người Mường (Hmong Youth Group)Hoài Thu hát "Người Di Tàn Buồn"Hồi Trống Rước Cờ -- Đoàn Trống LaSan, San Jose, CAMàn múa sạp (nhảy tre) của cộng đồng người PhillippinesDung hát Chút Quà cho Quê Hương, nhạc Việt Dzũng.


Xem thêm các hình ảnh Đại Lễ Giổ Tổ Hùng Vương 2017
freevietnews.com/photo/2017_VHD
Photo by ThuyDuong

Đến năm 258 trước Tây Lịch, tức đời Hùng Vương thứ 18, nước ta lâm vào cảnh ngoại thuộc Trung Quốc. Tuy nhiên, qua nhiều đợt đô hộ của Tàu, có khi kéo dài cả ngàn năm, chúng ta vẫn không bị đồng hóa. Và dân tộc Việt Nam vẫn bảo vệ những sắc thái riêng.
By 258 BC, our nation was dominated by the Chinese Han dynasty.Through separate periods of Chinese domination, sometimes more than 1,000 consecutive years, the Vietnamese people retained their distinctive culture and nuance.

Rồng tượng trưng cho sự dũng mãnh và trí tuệ quyền biến, tiên tượng trưng cho sự nhân ái hòa nhã. Dragon symbolizes valor and intelligence while Fairy symbolizes humanism and kindness.

Để ghi nhớ công ơn của Đức Quốc Tổ, đền Vua Hùng Vương đã được xây dựng từ đời Thục An Dương Vương mấy trăm năm trước Tây Lịch. Hiện nay đền thờ này vẫn còn tồn tại trên núi Nghĩa Lĩnh, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, miền bắc Việt Nam.
We remember and appreciate the efforts of the Founding Fathers. The Hùng Vương Kings temple was built during the life of Thục An Dương Vương, hundreds of years before Christ (B.C.). This temple still stands at the top of Nghĩa Lĩnh Mountain, Lâm Thao district, Phú Thọ province, northern Vietnam.

Hàng năm, đến ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch, dân chúng khắp nơi đều nô nức cùng nhau tới lễ bái Tổ Tiên tại đền Hùng, mà người dân gọi là Trảy Hội Đền Hùng. Đây là một lễ tiết lâu đời của người dân hàng năm trảy hội, để nhớ ơn
Tổ Tiên.
Every year on the 10th day of the Third month of the Lunar Calendar, people in Vietnam gather to worship ancestors at the Hung Temple, as a longstanding ceremony of pilgrimage in gratitude to our ancestors.

Người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại đã quay quần tổ chức những buổi tưởng niệm vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch, để tưởng nhớ công đức Vua Hùng. Làm sáng công ơn và đạo đức của Tổ Tiên, là phải vùng lên đấu tranh, như tiền nhân đã làm, đời này sang đời khác. Chúng ta không chỉ đấu tranh để giành lại Tự Do Dân Chủ cho dân tộc, mà còn phải xóa bỏ chế độ cộng sản Việt Nam
Vietnamese refugees abroad continue to gather for Vietnamese Heritage Day, on March 10th on the Lunar Calendar, to commemorate the merits of Hùng Vương Kings.In the merits of our ancestors, people stand up and fight as our ancestors did from one generation to the next. We continue the fight not only to regain Freedom and Democracy for the people, but also to wipe out the Vietnamese communist regime

Posted on 27 Apr 2017
TOP
back to Audio FreeViet INDEX
...MORE COLLECTIONS

 • CORONAVIRUS collection
 • THANK YOU VIETNAM VETERANS
 • FLAG PARADE MAY 2018
 • Candlelight Vigil July 28-2018
 • Candlelight Vigil_Spokane 2018
 • Vietnam Freedom movement
 • www.9binh.com-- Trung cộng tàn ác
 • Kỹ Thuật Biểu Tình + Biểu Ngữ
 • GIAI AO THOI SU:TS Nguyen Xuan Nghia
 • Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá!
 • VIETNAMESE HERITAGE DAY 2018
 • Proclamation 4-point, Spokane, WA 2018
 • Hữu Loan: cố thi sĩ bất khuất của Nhân Văn Giai Phẩm
 • Freedom Flag Parade Spokane 5/20/2017
 • (2) VIETNAMESE HERITAGE DAY 2017
 • Slideshow: My Nation - Dat Nuoc Toi
 • Vietnamese Heritage Day 2017, Spokane
 • PROCLAMATION+Vietnamese Heritage Day 2017
 • GS Vũ Quý Kỳ: Cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2016
 • Trung cộng làm cá chết, biển độc
 • Cố Gs Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng và Hy Vọng
 • PARADE + VIETNAMESE HERITAGE DAY 2016
 • PROCLAMATION 2016 --SPOKANE
 • Trần Phong Vũ: Một chế độ bạo tàn, không tim óc
 • 25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016
 • Gs Nguyễn Ngọc Bích: Chế độ đã đến ngày tàn!
 • Gs Nguyễn Lý Tưởng: Cùng tắc biến, biến tắc thông
 • Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long: Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi!
 • Mặc Giao: Can trường cứu Nước cứu nhà!
 • Nguyễn Tầm Thường: suy niệm & cầu nguyện
 • AUDIO Hồi Ký, Bút Ký, Bình Luận
 • Chữ và Nghĩa (Đoàn Thế Ngữ)
 • 40 Năm: Lm Phan văn Lợi nghĩ gì?
 • Gs Vũ Quý Kỳ: 30/4/75 Lesson
 • GS Nguyễn Lý Tưởng: TS Roland Jacques & Quốc Ngữ
 • THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG!
 • Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
 • Collection 2_ Sinh Hoat Ca (32)
 • Collection 1_ Sinh Hoat Ca (40)
 • 28 AUDIO Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ
 • 70 NĂM TÂN NHẠC MIỀN NAM (1930-2000)
 • Công Giáo Miền Bắc chống nhà nước VC!
 • Mãi mãi dòng thơ HOA ĐỊA NGỤC
 • Tôi Phải Sống -- Hồi ký đời tù của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
 • Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN
 • TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!
 • Buồm cao ghi dấu can trường
 • 4 cuốn Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem
 • VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM?
 • 33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO VIỆT NAM
 • THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!
 • LM Nguyễn văn Khải: giáo dân xông vào nơi hiểm nguy!
 • TS Nguyễn Xuân Nghĩa: Giờ Giải Ảo + Bên Kia Màn Khói
 • Ts Phan Văn Song: Tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước
 • Ts Nguyễn Đình Thắng: Muốn thay đổi, phải hành động!


  Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ
  hướng về Việt Nam:

  » VOA
  » BBC phát thanh từ Luân Đôn
  » RFI (Radio France Internationale)
  » RFA - Radio Free Asia
  » VERITAS - Chân Lý Á Châu
  » Đài Phật Giáo Việt Nam

  Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

  » Radio Bolsa
  » Saigon Radio Hải Ngoại


  « FreeVietNews.com

 •      
    Services | © 2008 - 2024
  (1)