Translate this page: English French German Spanish Vietnam
25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016
Kính nhờ quý vị quý bạn tiếp tay phổ biến tâm tư đồng bào hải ngoại ưu ái gởi đồng bào quốc nội, qua 25 audio Chúc Tết Bính Thân 2016 đính kèm --- gởi qua Emails, Paltalk, FaceBook, Yahoo/GmailGroups, Radio, Website, Blogs…
Các bài phát biểu (TEXT) và AUDIO lưu trữ tại http://freevietnews.com/audio

Trân trọng cảm tạ quý nhân sĩ và hội đoàn đã yểm trợ việc thâu audio và gởi lời Chúc Tết -- là món quà tinh thần cho đồng bào quốc nội. 25 AUDIO + TEXT được chuyển đi trong 5 ngày Tết Bính Thân 2016.

chuc mung nam moi

KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN VỀ VIỆT NAM

1. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ
"Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam"
(quý vị bấm nghe audio)

http://freevietnews.com/audio/HoiDongLienTon_ChucTet2016.mp3

2. Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, Úc
Giám mục Phụ Tá Melbourne, Austrialia
"Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GmVincentNguyenVanLong_ChucTet2016.mp3

3. Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Úc
Cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Liên Bang Úc Châu
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Tiểu Bang Queensland, Úc
Chủ tịch Ủy Ban Chống Bắc Thuộc
"Không thể chần chờ thêm nữa" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsBuiTrongCuong_ChucTet2016.mp3

4. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (đông bắc Hoa Kỳ)
Tổng Giám Đốc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS
CAMSA/Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu
"Muốn thay đổi, phải hành động" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsNguyenDinhThang_ChucTet2016.mp3

5. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (đông bắc Hoa Kỳ)
Chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ
"Chế độ đã đến ngày tàn" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GsNguyenNgocBich_ChucTet2016.mp3

6. Giáo sư Nguyễn Quốc Khải (đông bắc Hoa Kỳ)
Cựu tham vấn và chuyên viên kinh tế của World Bank
CAMSA/Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu
"Thế gian này không có gì bất di bất dịch" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GsNguyenQuocKhai_ChucTet2016.mp3

7. Tiến sĩ Hà văn Hải (đông bắc Hoa Kỳ)
Liên Minh Dân Chủ Đông Dương
"Sáng suốt suy nghĩ thiệt hơn cho Dân Tộc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsHaVanHai_ChucTet2016.mp3

8. Bác sĩ Mã Xái (đông nam Hoa Kỳ)
Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa
"Ý chí kiên cường của toàn dân" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsMaXai_ChucTet2016.mp3

9. Giáo sư Vũ Quý Kỳ (đông nam Hoa Kỳ)
Cựu giáo sư đại học Devry University, Georgia
"Toàn dân hãy đứng lên giành lấy quyền Dân" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/GsVuQuyKy_ChucTet2016.mp3

10. Tiến sĩ Nguyễn văn Lương (đông nam Hoa Kỳ)
Chuyên gia về kinh tế tài chánh
"Giảm gửi tiền/du lịch để Việt cộng vỡ nợ và sụp đổ"
(quý vị bấm nghe audio)

http://freevietnews.com/audio/TsNguyenVanLuong_ChucTet2016.mp3

11. Tiến sĩ Phan văn Song (Pháp)
Chủ tịch Đảng Đại Việt
Cựu giáo sư đại học Poitier Université
"Tinh thần Tổ Tiên giữ nước và cứu nước Đại Việt"
(quý vị bấm nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/TsPhanVanSong_ChucTet2016.mp3

12. Nhà văn Chu Chỉ Nam (Pháp)
"Đồng tâm hiệp sức cứu Nước" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/ChuChiNam_ChucTet2016.mp3

13. Nhà báo Hải Triều (tây Canada)
Thi sĩ Lê Khắc Anh Hào
Nhóm Nhà Văn Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
"Việt Nam sẽ vùng lên trong cơn bão Tự Do Dân Chủ" (quý vị bấm nghe audio) http://freevietnews.com/audio/HaiTrieu_ChucTet2016.mp3

14. Nhà báo Mặc Giao (trung Canada)
Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam
Chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân
"Can trường cứu nước cứu nhà" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/MacGiao_ChucTet2016.mp3

15. Bác sĩ Lâm Thu Vân (đông Canada)
Thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Cựu Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại Montréal
"Không đòi, ai trả núi sông ta?" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsLamThuVan_ChucTet2016.mp3

16. Bác sĩ Cấn Thị Ngọc Bích (đông Canada)
Cựu chủ tịch Ban Chấp Hành Hội Y Sĩ Việt Nam Tự Do
"Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/BsCanThiBichNgoc_ChucTet2016.mp3

17. Ông Đặng Tấn Hậu (đông Canada)
Chuyên gia thị trường, kinh tế và kế hoạch tài chánh
"Vững tin vào sức mạnh dân tộc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/DangTanHau_ChucTet2016.mp3

18. Tiến sĩ Mai Thanh Truyết (trung nam Hoa Kỳ)
Đệ nhất phó chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng
Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ
"Giờ lịch sử đã điểm" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsMaiThanhTruyet_ChucTet2016.mp3

19. Ông Đỗ Minh Đức (trung nam Hoa Kỳ)
Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại Houston, Texas
"Dân Việt vô cùng can đảm, hiên ngang, hy sinh" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/DoMinhDuc_ChucTet2016.mp3

20. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng (tây nam Hoa Kỳ)
Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
"Lịch sử ghi nhận và tri ân" (quý vị bấm nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/TsNguyenBaTung_ChucTet2016.mp3

21. Nhà văn Trần Phong Vũ (tây nam Hoa Kỳ)
Đặc trách Tủ Sách Tiếng Quê Hương
Cựu Chủ Bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân
"Một chế độ bạo tàn, không tim óc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/NvTranPhongVu_ChucTet2016.mp3

22. Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng (tây nam Hoa Kỳ)
Cựu Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hoà, tỉnh Thừa Thiên
Chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương/Đại Việt Cách Mạng Đảng
"Cùng tắc biến, biến tắc thông" (quý vị bấm nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/GsNguyenLyTuong_ChucTet2016.mp3

23. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên (tây nam Hoa Kỳ)
Đệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt
"Quyết tâm thay đổi vận mệnh dân tộc" (quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/TsLeMinhNguyen_ChucTet2016.mp3

24. Ký giả Kiều Mỹ Duyên (tây nam Hoa Kỳ)
Tường thuật các sinh hoạt Tết sôi nổi ở Nam California
(quý vị bấm nghe audio)

http://freevietnews.com/audio/KieuMyDuyen_ChucTet2016.mp3bach mai

Repost 5 AUDIO Chúc Tết
của các vị đã rời trần gian đi về chốn thiên cổ:

1.
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
(Chúc Tết 2013)
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên là Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 1964.
Ngài nguyên là Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.mp3

2.
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
(Chúc Tết 2012)
Đức Phó Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Nguyên là Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.mp3

3.
Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện
(Chúc Tết 2012)
Tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục và tập truyện Hoả Lò,
Hơn 700 bài thơ viết trong 27 năm bị Việt cộng giam tù
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.mp3

4. Cố Giáo sư Lưu Trung Khảo (Chúc Tết 2012)
Nguyên là Hội Trưởng Hội Ái Hữu
Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.mp3

Cố Giáo sư Lưu Trung Khảo
(Chúc Tết 2013)
Nguyên là Chủ tịch Hội Ái Hữu
Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại
Bình luận gia cho hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ
Đặc trách chương trình Radio Hải Triều Âm của Phật Giáo
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.m3u http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.mp3


Posted on 10 Feb 2016
TOP
back to Audio FreeViet INDEX
...MORE COLLECTIONS

 • CORONAVIRUS collection
 • THANK YOU VIETNAM VETERANS
 • FLAG PARADE MAY 2018
 • Candlelight Vigil July 28-2018
 • Candlelight Vigil_Spokane 2018
 • Vietnam Freedom movement
 • www.9binh.com-- Trung cộng tàn ác
 • Kỹ Thuật Biểu Tình + Biểu Ngữ
 • GIAI AO THOI SU:TS Nguyen Xuan Nghia
 • Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá!
 • VIETNAMESE HERITAGE DAY 2018
 • Proclamation 4-point, Spokane, WA 2018
 • Hữu Loan: cố thi sĩ bất khuất của Nhân Văn Giai Phẩm
 • Freedom Flag Parade Spokane 5/20/2017
 • (2) VIETNAMESE HERITAGE DAY 2017
 • Slideshow: My Nation - Dat Nuoc Toi
 • Vietnamese Heritage Day 2017, Spokane
 • PROCLAMATION+Vietnamese Heritage Day 2017
 • GS Vũ Quý Kỳ: Cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2016
 • Trung cộng làm cá chết, biển độc
 • Cố Gs Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng và Hy Vọng
 • PARADE + VIETNAMESE HERITAGE DAY 2016
 • PROCLAMATION 2016 --SPOKANE
 • Trần Phong Vũ: Một chế độ bạo tàn, không tim óc
 • 25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016
 • Gs Nguyễn Ngọc Bích: Chế độ đã đến ngày tàn!
 • Gs Nguyễn Lý Tưởng: Cùng tắc biến, biến tắc thông
 • Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long: Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi!
 • Mặc Giao: Can trường cứu Nước cứu nhà!
 • Nguyễn Tầm Thường: suy niệm & cầu nguyện
 • AUDIO Hồi Ký, Bút Ký, Bình Luận
 • Chữ và Nghĩa (Đoàn Thế Ngữ)
 • 40 Năm: Lm Phan văn Lợi nghĩ gì?
 • Gs Vũ Quý Kỳ: 30/4/75 Lesson
 • GS Nguyễn Lý Tưởng: TS Roland Jacques & Quốc Ngữ
 • THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG!
 • Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
 • Collection 2_ Sinh Hoat Ca (32)
 • Collection 1_ Sinh Hoat Ca (40)
 • 28 AUDIO Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ
 • 70 NĂM TÂN NHẠC MIỀN NAM (1930-2000)
 • Công Giáo Miền Bắc chống nhà nước VC!
 • Mãi mãi dòng thơ HOA ĐỊA NGỤC
 • Tôi Phải Sống -- Hồi ký đời tù của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
 • Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN
 • TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!
 • Buồm cao ghi dấu can trường
 • 4 cuốn Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem
 • VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM?
 • 33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO VIỆT NAM
 • THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!
 • LM Nguyễn văn Khải: giáo dân xông vào nơi hiểm nguy!
 • TS Nguyễn Xuân Nghĩa: Giờ Giải Ảo + Bên Kia Màn Khói
 • Ts Phan Văn Song: Tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước
 • Ts Nguyễn Đình Thắng: Muốn thay đổi, phải hành động!


  Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ
  hướng về Việt Nam:

  » VOA
  » BBC phát thanh từ Luân Đôn
  » RFI (Radio France Internationale)
  » RFA - Radio Free Asia
  » VERITAS - Chân Lý Á Châu
  » Đài Phật Giáo Việt Nam

  Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

  » Radio Bolsa
  » Saigon Radio Hải Ngoại


  « FreeVietNews.com

 •      
    Services | © 2008 - 2024
  (1)