Translate this page: English French German Spanish Vietnam
28 AUDIO Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ
Giang sơn như tạc anh hùng thệ (Nguyễn Trãi)
       Núi sông ghi khắc lời thề anh hùng
K
ính chuyển tới Quý Vị Quý Bạn AUDIO và TEXT các bài nhận định, Tâm Tình Đầu Năm Quý Tỵ 2013, chan chứa tâm tư đồng bào hải ngoại, trân trọng gởi tới đồng bào quốc nội---> qua mạng lưới Internet toàn cầu: Emails, Paltalk, Yahoo/Gmail Groups, Radio, Web, Blogs. 


Chân thành cảm tạ Quý Vị giúp thực hiện
và phổ biến AUDIO & TEXT.


1.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên là Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 1964. Ngài nguyên là
Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.mp3

2.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
Chủ Tịch Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo, tuyên đọc
Thông Bạch Xuân Quý Tỵ 2013 của Hòa Thượng
Thích Viên Định  (ở Saigon), đương kim Viện Trưởng
Viện Hóa Đạo
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

http://audio.freevietnews.com/20130208_HtThichChanhLac.mp3
http://audio.freevietnews.com/20130208_HtThichChanhLac.m3u

3.
Linh mục Đinh Xuân Long

Giáo phận Charlotte North Carolina, Hoa Kỳ
Chánh xứ nhà thờ Thánh Giuse. Tham gia hoạt động
cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam

http://audio.freevietnews.com/20130205_LmDinhXuanLong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_LmDinhXuanLong.mp3


4.
Hiền tài Phạm Văn Khảm
Quyền Chủ Trưởng Hội Đồng Đại Diện,
thay mặt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh
Tây Ninh tại Hải Ngoại.
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham_CaoDaiGiao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham_CaoDaiGiao.mp3


5.
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hải Ngoại
Hiền tài Phạm văn Khảm, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn
Việt Nam Hải Ngoại tuyên đọc Lời Chúc Đầu Năm
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham.mp3


6.

Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu
Hội Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo
(Nam California)
. Thành viên Hội Đồng Liên Tôn
Việt Nam tại Hải Ngoại

http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.mp3


7.

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm

Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa. Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Soạn Đề Thi, thuộc Bộ Giáo Dục của Việt Nam Cộng Hòa. Cựu Giáo sư Hiệu Trưởng trường Petrus Ký, Saigon trước 1975.
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhLiem.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhLiem.mp3

8.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng
Giám đốc điều hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS. Tác giả sách "Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm". Sáng lập viên CAMSA, Liên Minh Bài Trừ
Nô Lệ Mới ở Á Châu.
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.mp3


9.
Giáo sư Lưu Trung Khảo

Chủ tịch Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại. Bình luận gia cho hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ
Đặc trách chương trình Radio Hải Triều Âm của Phật Giáo
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.mp3


10.
Nhà văn Trần Phong Vũ
Nguyên là chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân (Công Giáo). Bình luận gia cho hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ
Đặc trách Tủ Sách Tiếng Quê Hương www.tiengquehuong.com
http://audio.freevietnews.com/20130205_NvTranPhongVu.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_NvTranPhongVu.mp3

11.
Nhà văn Mặc Giao
Cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa
Chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân (Công Giáo)
Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.mp3


12.
Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc
Chủ tịch Ban Chấp Hành
Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do

http://audio.freevietnews.com/20130202_BsCanThiBichNgoc.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsCanThiBichNgoc.mp3


13.
Ông Nguyễn Chính Kết

Thành viên Ban Đại Diện Khối 8406 quốc nội
Cựu giáo sư dạy Triết học và Thần học tại một số
Tu Viện Công Giáo (VN) Điều hợp chương trình
Vấn Đề Hôm Nay trên Saigon Network & VAN-TV
http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.mp3

14.
Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng
Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsNguyenBaTung.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsNguyenBaTung.mp3

15.
Tiến sĩ Hà Văn Hải
Điều hành Liên Minh Dân Chủ Đông Dương
chú trọng hoạt động trên lãnh vực quốc tế vận
http://audio.freevietnews.com/20130203_TsHavanHai.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130203_TsHavanHai.mp3

16.
Tiến sĩ Nguyễn văn Lương

Chuyên gia điện toán và kinh tế tài chánh
chuyên ngành quản trị thương mại quốc tế
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenvanLuong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenvanLuong.mp3

17.
Giáo sư Nguyễn Quốc Khải

Cựu tham vấn và chuyên viên kinh tế tại World Bank,
Cựu Chủ tịch Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động
Việt Nam. Cựu chủ bút báo điện tử Vietnam Review.
Giáo sư Johns Hopkins University & University of Florida
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.mp3

18.
Bác sĩ Lâm Thu Vân
Thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Tích cực sinh hoạt cộng đồng trong nhiều năm
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsLamThuVan.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsLamThuVan.mp3

19.
Giáo sư Nguyễn Lý-Tưởng
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hoà/Thừa Thiên (1967-1971). Tù nhân chính trị dưới chế độ CS Việt Nam, 14 năm. Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng
http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.mp3


20.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên

Đệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.mp3

21.
Tiến sĩ Phan Văn Song
Cựu giáo sư đại học Poitier Université, giảng dạy
môn Luật Y Khoa (Medical Law) ở Pháp.
Hiện nay ông là Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsPhanVanSong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsPhanVanSong.mp3

22.
Ông Đỗ Minh Đức
Tín đồ Cao Đài Giáo. Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người
Việt Quốc Gia tại Houston Texas, Hoa Kỳ. Cựu giáo sư Trung học, giảng dạy môn Toán ở Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.m3u

http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.mp3

23.
Nhà báo Hải Triều

Nhóm Nhà Văn Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
Nhà thơ đấu tranh Lê Khắc Anh Hào
Chủ bút nguyệt san Việt Nam, Canada

http://audio.freevietnews.com/20130202_HaiTrieu.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HaiTrieu.mp3

24.
Nhà văn Chu Tất Tiến

Nhóm Nhà Văn Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
Thường xuyên bình luận và điều hợp các cuộc hội luận
trên hệ thống truyền thanh và truyền hình hải ngoại.
http://audio.freevietnews.com/20130208_NvChuTatTien.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130208_NvChuTatTien.mp3


25.
Ký giả Kiều Mỹ Duyên
Cựu phóng viên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa
Thông tín viên trên các radio và truyền hình hải ngoại
http://audio.freevietnews.com/20130202_KieuMyDuyen.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_KieuMyDuyen.mp3

26.
Ông Đặng Tấn Hậu

Chuyên gia về Kinh tế, nghiên cứu Thị Trường và Kế hoạch
Tài Chánh
tại Canada. Là tác giả của một số tài liệu biên khảo về Phật Giáo Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông.
http://audio.freevietnews.com/20130205_DangTanHau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_DangTanHau.mp3

27.
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Repost 2012)
Đức Phó Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Nguyên là Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.mp3

28.
Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện
*(Repost 2012)
Tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục và tập truyện Hoả Lò,
Hơn 700 bài thơ viết trong 27 năm bị Việt cộng giam tù
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.mp3


Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục gởi các audio & text tâm tình, động viên, yểm trợ tinh thần cho đồng bào quốc nội ----> gởi qua ngỏ Internet đa dạng, cho tới khi Việt Nam dẹp chế độ cộng sản! Nội dung các phát biểu lưu trữ tại http://freevietnews.com/audio
Mỗi người là một Chiến Sĩ Truyền Tin

KÍNH NHỜ CHUYỂN TIN VỀ VIỆT NAM

Linh mục Đinh Xuân Long

Giáo phận Charlotte North Carolina, Hoa Kỳ
Chánh xứ nhà thờ Thánh Giuse. Tham gia hoạt động
cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam

ttp://audio.freevietnews.com/20130205_LmDinhXuanLong.m3u

http://audio.freevietnews.com/20130205_LmDinhXuanLong.mp3Cần Phải Loại Bỏ
cái Quái Đảng Cộng Sản Này


Hải ngoại ngày 5 tháng 2, 2013

Tôi là Lm. Đinh Xuân Long, thuộc địa phận Charlotte, North Carolina, trước thềm năm mới xin kính chúc quý vị một năm mới khang an và phúc lộc.

Phải nhìn nhận rằng năm 2012 vừa qua đánh dấu một bước tiến quyết định trong cao trào đòi dân chủ cho Việt nam khi hàng ngàn trí thức và quần chúng đã ký vào bản kiến nghị đòi buộc bạo quyền cs Hà nội phải thay đổi hiến pháp để tiến đến một thể chế dân chủ cho Việt Nam. Người dân Việt lúc này, hơn bao giờ hết, nhận thức được rằng chỉ có dân chủ thật sự, chỉ có một chế độ dân chủ không độc tài cs thì mới cứu VN thoát khỏi hiểm họa Tàu cộng và các bế tắc chính trị, xã hội và kinh tế trong lúc này.

Nhưng tiếc thay csVN vẫn cố chấp tiếp tục đường lối độc tài đảng trị một cách mù quáng. Chính đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục bách hại các nhà đấu tranh cho dân chủ, vẫn đê hèn trước giặc phương bắc khi đè bẹp các cuộc biểu tình yêu nước phản đối sự xâm lược trắng trợn của Tàu cộng.

Ngày nay nhân loại đã ý thức được rằng, chủ nghĩa cs là một điều không tưởng, và đảng cs mafia Việt Nam không còn lý do gì để tồn tại sau bao nhiêu năm đầy đọa Mẹ Việt Nam trong binh lửa, tù đày, chết chóc và oan nghiệt. Đã đến lúc cần phải loại bỏ cái quái đản cộng sản này để mưu cầu một Việt Nam tươi sáng hơn.

Chúng ta vẫn luôn hướng về một Mùa Xuân cho Quê Hương. Mùa Xuân thực sự sẽ đến trên quê hương khi chính chúng ta loại bỏ chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam. Mùa Xuân sẽ đến khi không còn những dân oan khiếu kiện mà tiếng kêu oan ức đã vọng tới trời cao. Mùa Xuân sẽ đến khi dân lành không còn hồi hộp, lo sợ mãnh đất quê cha đất tổ bao đời để lại, nay vì lòng tham mà bọn cs bạo quyền tùy nhiên cướp đoạt.

Mùa Xuân sẽ đến khi không còn những cụ già đói khát lom khom kiếm ăn từng bữa trong khi bọn cán bộ ngồi xổm trên mâm cao bát vàng phung phí tiền của tham ô hối lộ. Mùa Xuân sẽ đến khi những cô gái xuân xanh không còn bán thân lấy chồng nước ngoài để cứu gia đình trong cơn hoạn nạn, khi những em bé được cắp sách tới trường không bị nhồi nhét những ý tưởng cs chính trị dơ bẩn, nhưng thực sự được học đạo làm người.

Phải, Mùa Xuân sẽ đến trên quê hương chúng ta. Đất nước sẽ hồi sinh, giang san gấm vóc sẽ hồi phục nếu tất cả chúng ta cùng nắm tay nhau đấu tranh cho một VN không cs, một VN thực sự dân chủ, tự do và nhân bản.

Xin Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ cho đất nước trong năm mới này. Xin Thượng Đế chúc phúc cho tất cả chúng ta. Một lần nữa, xin Chúc Mừng Năm Mới tới toàn thể quý vị và gia quyến!

Lm. Đinh Xuân Long
Hoa Kỳ


                   
Giang sơn như tạc anh hùng thệ (Nguyễn Trãi)

Núi sông ghi khắc lời thề anh hùngNhà văn Mặc Giao
Cựu Huynh Trưởng Thanh Sinh Công
Nguyên là Dân biểu Việt Nam Cộng Hòa
Cựu Sứ thần ngoại giao của VNCH tại Pháp
Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.m3u

(download)
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.mp3

Trả Lại cho Dân
những Cuộc Bầu Cử Tự Do,
Công Bằng và Lương Thiện,

Hải ngoại ngày 4 tháng 2, năm 2013

Kính thưa đồng bào,

Năm mới Quý Tỵ đã đến, chúng tôi xin gửi lời kính chúc đồng bào một năm mới dồi dào sức khỏe, kiên trì vượt qua những khó khăn trong hoàn cảnh nhiễu nhương của đất nước. Chúng ta chỉ có thể cải thiện tình trạng của đất nước và của chính mình bằng cách trực tiếp tham gia đòi hỏi việc tôn trọng quyền của người dân, trong đó có quyền yêu nước và quyền được tự do xây dựng tương lai của mình, không bị những thế lực gian ác bắt nghĩ một chiều, nói một giọng, nghe một điệu, cúi đầu tuân theo mọi thủ đoạn bóc lột, trấn áp, tống tiền của họ.

Trong gần 70 năm ở miền Bắc và 37 năm trên cả nước, Đất Nước không ngừng suy thoái, đời sống của người dân tụt hậu cả về tinh thần lẫn vật chất so với các nước lân bang. Đó là kết quả của việc độc quyền cai trị mà đảng cộng sản áp đặt.

Tương lai sẽ không có gì sáng sủa, nếu tự chúng ta không tìm cách giải phóng cho chính mình. Chúng ta phải nắm bắt mọi cơ hội, để những người cộng sản và dư luận thế giới hiểu rằng chúng ta không phải là một đàn cừu ngoan ngoãn, dễ dàng chấp nhận bị vặt lông rồi dẫn vào lò sát sinh.

Nhân cơ hội nhà cầm quyền cộng sản bầy trò sửa lại Hiến Pháp 1992, cho phép dân góp ý kiến, chúng ta nên tương kế tựu kế, dùng cơ hội này để đồng thanh nói lớn tiếng là toàn dân Việt Nam không chấp nhận cho đảng cộng sản tiếp tục độc quyền cai trị đất nước. Điều 4 của Hiến Pháp phải được hủy bỏ, vì điều này ban cho đảng cộng sản đặc quyền nắm toàn bộ vận mệnh đất nước trong thời gian vô hạn định.

Tất cả mọi cơ cấu quốc gia đều trở thành công cụ để đảng cộng sản sai khiến. Quốc hội, chính phủ, tòa án đều do đảng cộng sản chỉ định. Hiến pháp, luật lệ đều do đảng viên đảng cộng sản viết ra theo chỉ thị. Dù vậy đảng cộng sản muốn thi hành, hủy bỏ, hoặc làm ngược điều khoản nào tùy ý, không có cơ quan nào kiểm soát và chế tài. Không thể chấp nhận tình trạng một đảng tự cho phép mình đứng trên đất nước, trên nhân dân như vậy trong thời đại văn minh của thế kỷ 21.

Vì vậy, khi có hàng vạn, hàng triệu công dân công khai đề nghị hủy bỏ điều khoản cho phép đảng cộng sản độc quyền cai trị, hành động này sẽ có ý nghiã:

Thứ nhất, toàn dân không chấp nhận chế độ chính trị hiện hành được áp đặt do một đảng độc tôn,

Thứ hai, nhân dân đòi hỏi quyền hành phải được trả lại cho dân qua những cuộc bầu cử tự do, công bằng và lương thiện, để dân được tự do bầu chọn những người đại diện đích thực và xứng đáng lo việc quản trị đất nước, tìm hạnh phúc cho đồng bào,

Thứ ba, thức tỉnh những người cầu an hay đang cộng tác với bạo quyền để họ ý thức rằng quyền lợi của đất nước là thiêng liêng, quyền lợi chính đáng của người dân là bất khả xâm phạm, một đảng chính trị chỉ có lý do tồn tại khi phục vụ đất nước và nhân dân, không thể biến đất nước thành của riêng và nhân dân thành nô lệ,

Thứ tư, để dư luận thế giới hiểu rõ ước muốn vùng lên thoát ách nô lệ cộng sản của nhân dân Việt Nam, để chứng minh cho mọi người thấy đảng cộng sản Việt Nam đã cưỡng từ, cưỡng lý, cưỡng luật,  hầu đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Đã đến lúc nhân loại văn minh phải giúp dân tộc Việt Nam một cách cụ thể trong việc tháo gỡ ách ô nhục này.

Việc công khai góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến Pháp là điều nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang hô hào, dù chúng ta chưa biết họ làm việc này với hậu ý gì. Chúng ta hãy lợi dụng cơ hội để nói lên ước vọng tự do của mình.

Mong rằng năm Quý Tỵ sẽ đem lại nhiều thay đổi tích cực cho đất nước và đồng bào, để đến Tết sang năm, chúng ta sẽ được chúc tuổi nhau trong ngày Đai Hội Tự Do của dân tộc, và trong tình anh em tìm lại sau bao nhiêu năm dài khổ đau và xa cách.

Trân trọng kính chào đồng bào

Mặc Giao
(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.m3u

(download)

http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.mp3


www.freevietnews.com
support Ipad, Ipod, Kindle & other tablets

MỖI NGƯỜI LÀ MỘT CHIẾN SĨ TRUYỀN TIN

Cùng Tắc Biến, Biến Tắc Thông

của Giáo sư Nguyễn Lý-Tưởng,
cưụ Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa

Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương
Đại Việt Cách Mạng Đ
ảng nhiệm 2012-2016

http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.mp3

 Kính thưa đồng bào,

Tôi là Nguyễn Lý-Tưởng, Giáo sư, Dân Biểu VNCH, cưụ tù nhân chính trị dưới chế độ CSVN sau 30/4/1975, hiện là Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng nhiệm kỳ 2012-2016 tại Hải Ngoại, định cư tại Hoa Kỳ.

Nhân dịp năm mới 2013 và tết Quý Tỵ, tôi xin gưỉ đến các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhà đấu tranh dân chủ, các tù nhân lương tâm (đặc biệt Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, ông Nguyễn Văn Lía, tìn đồ Phật Giáo Hoà Hảo, bà Buì Thị Minh Hằng, nhạc sĩ Việt Khang...các nhân sĩ trí thức, anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh...hiện đang ở trong nhà tù Cộng Sản VN, và các Linh Mục, tu sĩ, và giáo dân Thái Hà (Hà Nội) đang tranh đấu cho sự thật và công lý...lời cầu chúc sức khoẻ, tinh thần bất khuất, vô úy, luôn vững tâm tin tưởng vào con đường tranh đấu có chính nghĩa của mình. Nguyện xin ơn trên phò trợ qúy vị.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cầu chúc đến đồng hương, đồng bào được mọi điều tốt đẹp, bình an, hạnh phúc, may mắn trong Năm Mới Quý Tỵ nầy.

 Kính thưa quý vị,

 Sau 13 năm tù dứơi chế độ Cộng Sản Việt Nam (1975-1988), tôi được ra khoỉ nhà tù vào dịp tết Mậu Thìn 1988, nhưng 4 năm sau, vào tháng 6/1992, Công An đã chận bắt tôi ở giữa đường, buộc tôi vào tội hoạt động lật đổ chính quyền CS...Sau đó, những người nầy lại đến bao vây nhà, lục xét sách vở, thư từ, tài liệu và đã phát hiện một tài liệu 36 trang đánh máy nội dung gồm hai phần: (1) Phần thứ nhất: nhận định về tình hình Việt Nam hiện tại (2) phần thứ hai: đề nghị một chương trình xây dựng Việt Nam trong tương lai.

 Tôi đã phải trải qua 13 tháng biệt giam tại Phan Đăng Lưu (tức lao xá Gia Định trứơc mặt chợ Bà Chiểu), Phòng An Ninh Điều Tra số 3-C Bến Bạch Đằng (nay là dường Tôn Đức Thắng) xưa là Trại Giam của Trung Ương Tình Báo VNCH Saigon và Khu KG thuộc Lao Xá Chí Hoà Saigon. Trong suốt 13 tháng bị biệt giam, Công An đã tra vấn tôi về nội dung tài liệu 36 trang đánh máy nói trên.

Ngày 31/3/2012, trong Đại Hội Đại Biểu Đại Việt Cách Mạng Đảng họp tại TP Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, chúng tôi đã công bố 4 điểm quan trọng trong tài liệu nầy và đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam phải thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân.

Chủ Trương 4 Điểm đó là:

 1. Quyền Tự Do Tôn Giáo: Đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Nhà nước phải tôn trọng tài sản, nơi thờ tự cũng như các cơ sở văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, từ thiên của các tôn giáo. Phải trả lại các cơ sở thuộc quyền quản trị của các tôn giáo trứơc đây đã bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam tịch thu. Việc điều hành các Giáo Hội, bổ nhiệm cấp lãnh đạo, tuyển chọn tu sĩ, chương trình huấn luyện đào tạo cán bộ tôn giáo,v.v. đều do các Giáo Hội tự do định đoạt, nhà nước không được quyền can thiệp vào nội bộ của các Giáo Hội. Các Giáo Hội được tự do hoạt động để xây dựng đất nước nhất là các công tác xã hội từ thiện, y tế và văn hóa giáo dục,v.v.
 2. Quyền tự do về Tư Tưởng: Đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng của người dân. Mọi người có quyền sáng tác và xuất bản tác phẩm của mình. Tôn trọng “đệ tứ quyền” tức là quyền tự do ngôn luận, cá nhân hoặc tập thể có quyền tổ chức cơ sở xuất bản, phát hành báo chí, sách vở...Báo chí có quyền nói lên sự thật trong xã hội, có quyền chỉ trích những điều sai lầm và những tệ trạng xấu xa của chính quyền.

 3. Quyền tự do về Chính Trị: Đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam tôn trọng quyền tự do chính trị của người công dân. Người công dân được quyền cư trú, làm ăn và đi lại tự do bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam, không bị giới hạn bởi chế độ hộ khẩu. Mọi công dân được quyền sinh hoạt chính trị tự do, được quyền hội họp, sinh hoạt chính trị, được quyền bầu cử, ứng cử tự do. Các thành phần đối lập về chính trị phải được tự do ứng cử để có tiếng nói đối lập trong Quốc Hội.

  Luật Quy Chế Chính Đảng phải được Quốc Hội thông qua để định chế hoá vai trò chính đảng trong một chế độ dân chủ và phải công nhận chính đảng đối lập công khai hợp pháp. Chính đảng được thành lập và hoạt động tự do, có trụ sở, có cơ quan ngôn luận để phổ biến chủ trương đường lối chính trị của mình, có ban chấp hành có đảng viên, có tài sản riêng và được hưởng tư cách pháp nhân.

 Tam quyền phân lập: Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp hoàn toàn phân biệt, hoàn toàn độc lập và đại diện cho quyền lãnh đạo tối cao của qúôc gia do dân bầu lên. Ngoài ba cơ quan nầy, không một chính đảng nào giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Đối với Việt kiều đang sinh sống tại hải ngoại, đặc biệt những người đã bỏ nước ra đi sau ngày 30/4/1975 vì không chấp nhận chế độ CS độc tài: được tự do trở về hợp tác với qúôc gia nhất là về các mặt khoa học kỹ thuật, kinh tế tài chánh, thương mãi, văn hoá, giáo dục, nghệ thuật,v.v..

4. Quyền Tư Hữu của người dân: Trả lại tài sản cho các tôn giáo, các dòng họ và các gia đình đã bị cướp đoạt do hoàn cảnh chiến tranh phải xa lánh nơi sinh quán, nơi cư trú của mình để di dân đi một nơi khác.

Người công dân được Hiến Pháp và Luật Pháp bảo vệ. Mục đích của Luật Pháp không phải để hành hạ, trừng trị, làm khó dễ nhân dân, khiến cho mọi người cảm thấy quá khốn khổ khi phải sống dưói chế độ hiện tại. Luật Pháp phải được thực thi một cách công bằng, không phân biệt người có địa vị trong chính quyền hay ngừơi công dân lương thiện. Bất cứ ai vi phạm Pháp Luật, làm điều trái thì phải bị Luật Pháp trừng trị.

  Kính thưa quý vị,
Kính thưa đồng bào,

Nếu Cộng Sản Hà Nội thực tâm muốn có đối thoại, muốn có hoà giải dân tộc, muốn có đoàn kết toàn dân để có sức mạnh chống xâm lăng thì trước hết phải thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân, cụ thể là 4 điểm chủ trương mà chúng tôi đã nêu lên như trên đây.

Hiện nay, Trung Cộng đang thông qua Đảng CSVN đặc biệt là thành phần lãnh đạo...để thực hiện kế hoạch xâm lăng Việt Nam dứơi nhiều hình thức. Khát vọng của toàn dân là có một nền hoà bình, không chiến tranh, không đổ máu. Điều lo lắng của Đảng Cộng Sản là làm sao có một sự thay đổi xã hội, thay đổi chế độ chính trị mà không xảy ra bạo động, đổ máu và nhất là vẫn bảo vệ được tài sản của họ do tham nhũng, vơ vét, bóc lột của dân mà có.

Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước, nhất là giới trí thức trẻ đều chủ trương ôn hoà, không bạo động, đòi hỏi huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp, đòi hỏi chấm dứt chệ độ độc tài, độc đảng để xây dưng một chế độ dân chủ, do dân và vì dân không vì đảng và do đảng độc quyền lãnh đạo.

Theo tin các báo tại hải ngoại, ngày 31/1/2013 vừa rồi các vị lãnh đạo thuộc Giáo Hội Công Giáo như Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiện (hiện đang nghỉ dưõng bệnh tại Dòng Châu Sơn, Ninh Bình), Giám Mục Nguyễn Chí Linh (GP Thanh Hoá) hiện là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp (GP Vinh) hiện là Chủ Tịch Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình thuộc Hội Đồng Giám Mục VN cùng các linh mục, giáo dân, nhân sĩ trí thức khác đã lên tiếng đòi “huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp” để thực hiện một chế độ dân chủ, tôn trọng tự do và nhân quyền nhất là quyền tự do tôn giáo...

Đây là một tiếng nói quan trọng trong tình hình hiện nay khắp thế giới và nhất là tại Việt Nam từ Nam chí Bắc, nhiều nhân sĩ, trí thức nhất là giới trí thức trẻ đã đồng loạt lên tiếng đòi hỏi đoàn kết chống Trung Cộng xâm lăng, chống tham nhũng, đòi thực thi dân chủ và công bằng xã hội. Những bản lên tiếng nầy vào những ngày cuối năm, chờ đón năm mới và Tết Quý Tỵ sắp đến, vào giờ phút thiêng liêng theo niềm tin của mọi người là việc làm rất có ý nghĩa.

Kính thưa quý vị và đồng bào,

Tôn Giáo là phần cao nhất trong sinh hoạt tinh thần của con người. Con người có thể hy sinh mạng sống để bảo vệ tôn giáo của mình. Từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta vẫn tin tưởng có một Đấng Tối Cao, Đấng Tạo Hoá, Ông Trời, Thượng Đế hay Thiên Chúa...đã an bài mọi sự trong vũ trụ và đời sống con người: thời tiết vận hành, hết mùa Đông giá rét thì chuyển qua mùa Xuân ấm áp. Mặt trời lên đúng Ngọ thì dừng lại và chuyễn dần về chiều.

Dù sống dưới chế độ Cộng Sản vô thần thì niềm tin đó cũng không bao giờ mất đi trong lòng mọi người. Sách Kinh Dịch viết: “Cùng tắc biến, biến tắc thông” khi đã đến tột cùng của hoạn nạn, đau khổ thì sẽ có biến chuyển và sẽ có hanh thông. Trong niềm tin đó, chúng ta cùng hướng đến tương lai và cùng có một niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp của đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta.

Trân trọng kính chào qúy vị và đồng bào.

Nguyễn Lý Tưởng
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hoà/Thừa Thiên (1967-1971). Tù nhân chính trị dưới chế độ CS Việt Nam, 14 năm. Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng
(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.mp3


Cứu Nước Toàn Dân Phải Trổ Tài !

Đỗ Minh Đức

Tín đồ Cao Đài Giáo. Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng
Người Việt Quốc Gia tại Houston Texas, Hoa Kỳ.
Cựu giáo sư Trung học, giảng dạy môn Toán ở Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.m3u

http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.mp3

Hải ngoại ngày 3 tháng 2, 2013
K
ính thưa quý vị Trưởng Thượng

Kính thưa quý đồng bào Việt Nam rất kính mến của tôi,

Năm mới, Quý Tỵ, còn đủ sức ngồi đây để gửi lời Chúc Tết đến quý đồng hương bà con, thật là một ân huệ của Chí Tôn, thật phúc đức vô cùng! Tôi xin lập lại lời chúc sức khỏe , hạnh phúc, nhiều may mắn đến tất cả mọi người, nhứt là người Việt Nam!

Thông thường, khi nhìn trời đất chuyển mùa sang năm mới khi nụ mai vàng hé nở đón cái lạnh se se làn da, chúng ta ưa để lòng lắng lại nhìn về quá khứ, rồi hình dung tương lai. Tôi cũng theo lối mòn đó mà tĩnh lòng xem mình đã nói gì, suy nghĩ gì, và đã làm gì trong năm cũ, trong quá khứ. Rồi theo đó, mà nhắm đến tương lai cho khá hơn.

Tôi tin là con người ai cũng biết việc làm tàn ác, cướp của giết người, hoặc dựa vào thế mạnh đè đầu cởi cổ người khác là chẳng bao giờ nên làm. Nhứt là những người tử tế, chắc chắn không ai làm. Duy chỉ có ác đảng Cộng Sản Việt Nam chuyên nghiệp vừa gian, vừa ác quen tánh làm càn mà thôi!

Giờ này, nương theo ngọn gió Xuân, mình tự xét mình để mong cầu một tương lai trong tầm tay mong ước. Lòng tự bảo lòng, hãy bỏ đi những suy nghĩ, lời nói hay hành động có tính riêng tư, bè phái. Tập tành lời nói thẳng ngay đạo đức, tập làm điều thiện để xiển dương con người đạo hạnh, cho dù mình là nạn nhân khổ đau, thì chẳng bao giờ muốn kẻ khác khổ đau như mình! Mặt khác, nếu mình học được, thực hành được điều lành thì cũng nói lên để mọi người cùng chung sức làm sao cho tất cả được tốt lành như loài người mong ước.

Về phía nạn nhân Cộng Sản Việt Nam, chúng ta suy nghĩ như vậy. Song, với ác đảng Cộng Sản thì sao?

“Là người thì phải thương yêu loài người” (TS) Vậy thì ít ra chúng ta cũng nên góp lời cầu nguyện để cho ác đảng Cộng Sản bỏ rơi đi chữ ác, rồi lo sám hối kéo nhau về nẻo THIỆN. Đành rằng việc đó không dễ. Nhưng Thanh Sĩ (TS) đã ghi lại:

"Một ngưới việc lớn không kham,
Nhiều tay góp lại để làm thì xong.
Cùng nhau Nam, Bắc, Tây, Đông

Cảnh trần muốn đổi Tiên Bồng khó chi.”

Tôi lại nhớ Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc,
Giáo Chủ Cao Đài Giáo, có nói:

“Cơ đồ muốn được ngày Vinh Hiển,
Cứu nước toàn dân phải trổ tài”

Ý niệm toàn dân là ý niệm tuyệt đẹp,
khi mọi người chung sức, chung lòng!

Nay vì tình hình trong nước vạn phần khó khăn, bất cứ ai ngóc đầu lên nói đến hai chữ tự do, hay chống Trung Cộng xâm lược thì liền bị tay chưn của quan Thái Thú bản xứ bao vây, đàn áp bằng nhiều phương cách. Điều này làm rõ nét Việt Cộng là ác đảng!

Muốn chấm dứt bạo tàn, cái ý niệm toàn dân phải được triệu dụng đến. Thôi thì, không vào khám cũng đã ở tù rồi. Nay tất cả triệu triệu người Việt Nam khăng khăng đòi vào khám ở tù thì sự thế sẽ ra sao? Có xứ nào trên quả địa cầu này có hàng triệu dân xin vào tù như vậy hay không?

Nếu có cảnh đó, thì ác đảng sẽ xin vào khám, sám hối, và mong ngày hoàn lương. Rồi nước ta ra khỏi màn u ám kéo dài gần một thế kỷ. Chấm dứt cảnh hàng triệu người bị sát hại, cướp bóc, thảm thương, bị đẩy ra chiến trường để thử súng đạn của ngoại bang!

Như vậy, sau khi nhìn về quá khứ, chúng ta phải quyết định cho một tương lai. Tương lai đó là QUYẾT TÂM CHẤM DỨT ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN TRÊN QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM để vùng đất linh thiêng này còn ánh sang, vươn mình dưới trời Đông Nam Á Châu.

Biết hành THIỆN và mong ước mọi người hành THIỆN, đó là cái ĐẠO trong lòng người mà Chí Tôn, đấng Thượng Đế đã gieo cho mỗi người, một điểm Linh Quang. Nếu không làm cho nó chói sáng thêm ra như ngọn hải đăng định hướng, thì cũng đừng làm cho nó tắt ngúm tối đen.

Hãy nhìn về Việt Nam, nơi có sự đàn áp nhứt trên thế giới, những ngọn hải đăng vẫn ngạo nghể, sáng ngời. Hãy ngưỡng mộ! Hãy nhìn ngọn hải đăng Đại Lão Hòa Thượng Quảng Độ, mà cảm nhận rằng một tương lai tươi sáng sẽ trở về cùng dân tộc Việt Nam!

Để kết bài, chỉ xin anh em chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh nhận định rõ ràng, đâu đục, đâu trong. Đừng dễ dãi, đừng tin, nghe theo lời đồn tin nhảm do ác đảng Cộng Sản cựa quậy để mong sống còn lây lất.

Ngày Xuân, cũng như mọi ngày, xin hoan hô, xin ủng hộ tất cả quý anh hùng, anh thư ngày đêm lo lắng và hành động cho quê hương và dân tộc Việt Nam.

Kính chào tất cả quý Vị.

Đỗ Minh Đức
Tín đồ Cao Đài Giáo. Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng
Người Việt Quốc Gia tại Houston Texas, Hoa Kỳ.
Cựu giáo sư Trung học, giảng dạy môn Toán ở Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.m3u

(download)
http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.mp
3


Giáo sư Nguyễn Quốc Khải

Cựu tham vấn và chuyên viên kinh tế tại World Bank,
Cựu Chủ tịch Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động
Việt Nam. Cựu chủ bút báo điện tử Vietnam Review.
Giáo sư Johns Hopkins University & University of Florida

http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.mp3

Sức bật dậy của 92 triệu người dân Việt

Hải ngoại ngày 5 tháng 2, 2013

Trước thềm năm mới tôi xin thành tâm cầu nguyện năm Quý Tỵ sẽ sớm mang lại ấm no và hạnh phúc cho mọi người và quê hương của chúng ta sẽ sớm có tự do và dân chủ để 92 triệu dân Việt được thực sự sống trong an bình như tôi đã có may mắn này hơn 40 năm nay ở nước ngoài.

Tình hình trong vài năm qua có nhiều biến chuyển thuận lợi cho diễn tiến dân chủ hóa tại Việt Nam. Chiêu bài xã hội chủ nghĩa hoàn toàn bị phá sản, không còn chỗ đứng trên trái đất này, nhưng không may nó lại được thay thế bằng chế độ tư bản nhà nước cực kỳ tham nhũng. Với những tiến bộ về công nghệ thông tin, rõ ràng Đảng CSVN ngày nay không còn có thể dùng hệ thống tuyên truyền quy mô rộng lớn để lừa dối dân được nữa.

Thế kiềng ba chân kềm kẹp dân đã mất hai và nay chỉ còn một. Đó là công an. Sự sụp đổ của thế trụ một chân này hiển nhiên chỉ là một vấn đề thời gian với sức bật dậy của 92 triệu người dân Việt trước những bất công xã hội rành rành phơi bầy hàng ngày trước mắt mọi người. Vì không còn chính nghĩa, nên ban lãnh đạo Đảng CSVN tiếp tục phân tán và xâu xé nhau vì quyền lợi phe phái và cá nhân, bất chấp nguy cơ xâm lược nghiêm trọng của Trung Quốc.

Chính chế độ độc đảng hiện nay ở Việt Nam là nguyên nhân của sự chậm tiến vô cùng tai hại của đất nước ta. Hàng trăm nhà trí thức đã lên tiếng đòi cải tổ chính trị. Những hành động dũng cảm của những người dân bình thường như Nông Dân Đoàn Văn Vươn, Nhạc Sĩ Việt Khang, Nhà Báo Tự Do Tạ Phong Tần, và LS Lê Quốc Quân đã làm rung động hàng triệu con tim trong và ngoài nước.

Toàn dân Việt Nam không chấp nhận một chế độ hèn với giặc ác với dân. Cần phải có những cải tổ mạnh mẽ về kinh tế và chính trị để cứu vãn Việt Nam ra khỏi tình trạng chậm tiến và nguy cơ mất nước. Không cải tổ chính trị thì không thể cải tổ kinh tế. Không có sức mạnh kinh tế thì không thể có sức mạnh quân sự để bảo vệ giang sơn.

Kính chào tạm biệt quý cụ quý ông bà và anh chị em.
Giáo sư Nguyễn Quốc Khải
Washington DC, 2/2013

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.mp3

                        Ông Nguyễn Chính Kết

Thành viên Ban Đại Diện Khối 8406 quốc nội
Cựu giáo sư dạy Triết học và Thần học tại một số
Tu Viện Công Giáo (VN). Điều hợp chương trình
Vấn Đề Hôm Nay trên Saigon Network & VAN-TV

http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.mp3

Hãy hiền lành như Bồ Câu,
và khôn ngoan như Rắn

Hải ngoại ngày 4 tháng 2, 2013

Kính thưa Quý Ông Bà, Quý Anh Chị Em trong nước,

Năm nay là năm Quý Tỵ 2013, là năm con Rắn. Con rắn, ngoài việc tượng trưng cho sự gian manh, độc ác, lừa đảo mà chúng ta có thể áp dụng cho chế độ cộng sản, nhất là cộng sản tại Việt Nam. Rắn còn tượng trưng cho sự khôn ngoan, mềm dẻo, và khả năng tùy cơ ứng biến rất nhanh nhẹn, là những tính chất rất cần thiết mà chúng ta phải có để đối phó với sự gian manh, độc ác và lừa đảo của chế độ cộng sản. Đức Giêsu từng nói: "Anh em hãy hiền lành như chim bồ câu, nhưng lại phải khôn ngoan như con rắn".

Trong cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ, đòi quyền dân tộc tự quyết khỏi tay bè lũ CSVN, kẻ đã tước đoạt của toàn dân những quyền ấy, chúng ta càng cần những cá tính khôn ngoan, tính mềm dẻo và khả năng tùy cơ ứng biến– nhất là khi chúng ta phải đối phó với một chế độ vô cùng độc ác, gián trá, lại nắm trong tay một lực lượng công an, bộ đội với đầy đủ vũ khí, dư  thừa tiền bạc nhờ tham nhũng và ăn cướp của dân.

Cổ nhân nói: "nhu thắng cương", "mạnh dùng sức, yếu dùng chước". Trong tình hình hiện tại, chúng ta phải tận dụng tối đa sự khôn ngoan, mềm dẻo và khả năng tùy cơ ứng biến rất nhanh nhẹn. Tùy cơ ứng biến là tùy theo tình hình thay đổi mà chúng ta nhanh nhẹn đổi chiến thuật để thích ứng với tình thế mới, phù hợp với tình hình mới, sẵn sàng chuyển hướng khi gặp trở ngại, để có thể tiến thẳng tới đích đã định sẵn, là giải tán đảng CSVN, vĩnh viễn giải thể chế độ cộng sản Việt Nam, và cương quyết bảo vệ giang sơn trước nạn Trung Cộng xâm chiếm cai trị Việt Nam.

Đầu năm, xin kính chúc Quý Ông Bà, Quý Anh Chị Em trong nước, được dồi dào sức khỏe tinh thần cũng như thể chất, hiền lành như bồ câu nhưng khôn ngoan như rắn, trong cuộc đấu tranh dành lại tự do dân chủ và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam, thoát khỏi nanh vuốt của chế độ cộng sản độc tài gian ác hiện nay.

Ước gì với sự khôn ngoan của chúng ta, chế độ cộng sản độc tài sẽ sụp đổ trong năm Rắn này, để đất nước chúng ta trở thành một con Rồng lớn mạnh vùng vẫy trên bầu trời của thế giới tự do.

Xin chân thành kính chúc.

Nguyễn Chính Kết

Thành viên Ban Điều Hành Khối 8406
(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.m3u

http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.mp3Tiến sĩ Lê Minh Nguyên
Đệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.mp3


Can đảm đứng lên phá tan xiềng xích

 Hải ngoại ngày 2 tháng 2, 2013

Thay mặt cho Ban Lãnh Đạo và toàn thể đảng viên của Đảng Tân Đại Việt, tôi Lê Minh Nguyên, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, xin 

kính chúc quý đồng hương trong nước và hải ngoại một Năm Quý Tỵ 2013 đầy an khang, thịnh vượng và thành công trong mọi công việc.

 Dân tộc chúng ta có nhiều điều kiện để trở thành một dân tộc mạnh trên thế giới, một bộ lạc hoàn cầu như dân tộc Do Thái, Nhật hay Anh-Mỹ, vì chúng ta đã có sự hiện diện ở các đô thị đa sắc màu trên thế giới, chúng ta có tinh thần cầu tiến, đức tính cần cù, năng khiếu nhạy bén về khoa học kỹ thuật và kinh doanh thương mại. Tuy nhiên dân tộc ta còn thiếu bệ phóng, đó là một chế độ chính trị thích hợp để giúp dân tộc thực hiện được năng lực đầy triển vọng này.

Nếu tất cả dân tộc ta trong và ngoài nước cương quyết vượt qua chướng ngại, mạnh dạn tiếp thu kiến thức của nhân loại, can đảm đứng lên phá tan xiềng xích đang trói buộc và kềm chế sức tiến của dân tộc thì tương lai chúng ta sẽ không thua gì các dân tộc mạnh khác trên thế giới.

Nếu mọi người trong dân tộc Việt Nam đều có năng lực thì với 90 triệu dân, chúng ta có thừa khả năng để bảo vệ tự do dân chủ, độc lập chủ quyền, lãnh thổ lãnh hải, Hoàng Sa-Trường Sa, cũng như bản sắc văn hoá của chúng ta và nhiều giá trị cao quý khác.

Dân tộc và đất nước của chúng ta đang bị thử thách mãnh liệt trước sự xâm lấn và đe doạ của nước láng giềng khổng lồ sát nách đang vùng lên, bành trướng xâm hại lân bang, trong khi chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã bị khuất phục và hèn yếu, vẫn còn mơ mộng xã hội chủ nghĩa anh em, láng giềng hữu nghị, đồng chí tốt, đối tác tốt hay nghĩa vụ quốc tế của "đất nước chung nghe tiếng gà gáy cùng". 

Nhưng Việt Nam ta đã từng có những anh hùng như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo hay Quang Trung Nguyễn Huệ...

Anh hùng của ngày hôm nay trong Thời Đại Thông Tin và hội nhập toàn cầu là năng lực của toàn dân, tập trung và sáng nhọn như tia laser với khả năng đi xa và công phá những gì làm cản trở hướng tiến của dân tộc.

Cùng nhau nắm tay nhau trong lòng dân tộc và cam kết cho một vận mệnh tương lai chung, chúng ta sẽ mang lại Mùa Xuân mãi mãi cho chúng ta, gia đình và dân tộc Việt Nam.

Cung Chúc Tân Xuân Quý Đồng Hương
và đón chào Mùa Xuân Quý Tỵ.

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên
Đệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt
(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.mp3
Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu

Hội Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo (Nam California). Thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hải Ngoại

http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.mp3

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam 
không bảo vệ lãnh thổ


K
ính thưa Quý đồng hương và chư quý đồng đạo,

Xuân Quý Tỵ lại về với mọi người,  Cộng đồng Người Việt Tị Nạn đón  thêm một cái Tết lưu vong nơi đất khách. Năm Nhâm Thìn hung hãn đã đi qua,nhưng nhân dân thế giới  vẫn sống trong cảnh bất an, nhiều ngòi  lửa chiến tranh đang chực chờ  bùng nổ. Năm qua,  thế giới đã hứng chịu biết bao thiên tai thảm họa, đời sống khó khăn, nền kinh tế đang trong thời kỳ đình trệ suy trầm.

Nhìn về quê hương Việt Nam lại càng buồn hơn, dân chúng Việt Nam vẫn tiếp tục gánh chịu cảnh điêu linh thống khổ, bị bóc lột áp bức tù đày, Nhân Quyền bị chà đạp, Tôn Giáo bị đàn áp, Tự Do Dân Chủ vẫn là chiếc bánh v xa vời.

Tệ hại hơn, trước việc bọn bành trướng Bắc Kinh trắng trợn chiếm đoạt lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, phá hoại phương tiện và bắt bớ đánh đập ngư dân, thế mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng, hèn hạ không dám công khai phản đối hoặc có bất cứ hành động cụ thể nào để bảo vệ lãnh th và bênh vực người dân, lại còn thẳng tay đàn áp những người dám bày tỏ lòng yêu nước.

Nhân dịp đầu Năm Mới Quý Tỵ, xin thay mặt Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California, kính chúc

- Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,
-
Quý Vị Đại Diện Cộng Đồng, Quý Vị Dân Cử, Các Tổ Chức Đấu Tranh,

Các Hội Đoàn Ái Hữu, Các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí

- Toàn thể Quý Đồng hương và Chư Quý Đồng Đạo trong và ngoài nước lời cầu chúc AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ KIẾT TƯỜNG.

Xin Quý vi cùng chúng tôi  hướng về quê hương Việt Nam thành tâm cầu nguyện cho :

- Đất nước sớm thoát khỏi ách thống trị của bạo quyền Cộng sản, Tự Do Dân Chủ sớm phục hồi để nhân dân được sống trong thanh bình an lạc, hạnh phúc ấm no.

-  Pháp Nạn sớm giải trừ, để tín đồ các Tôn Giáo được Tự Do Hành Đạo. Nguyện Cầu Thế Giới Hòa Bình, Nhân Loại Chúng Sanh An Cư Lạc Nghiệp.

Xin cầu nguyện cho anh linh của những người đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do, vì bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc cùng  các nạn nhân đã chết trong những trận thiên tai  sớm được siêu thoát.

Một lần nữa nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể Quý Liệt vị :  THÂN TÂM THƯỜNG LẠC, PHƯỚC HUỆ VIÊN DUNG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  -  Nam Mô A Di Đà Phật.

   T.M, Ban Trị Sư Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California

                             Hội Trưởng,
                            Nguyễn Thanh Giàu
Hội Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo (Nam California). Thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hải Ngoại 
(bấm vào đây nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.mp3


Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng
Giám đốc điều hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS. Tác giả sách "Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm". Sáng lập viên CAMSA, Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu.     (bấm vào đây nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.mp3


Đất nuôi dân, dân giữ đất !

Hải ngoại ngày 2 tháng 2, 2013

Năm mới sắp đến, tôi xin gởi lời cầu chúc đồng bào trong nước một năm Quý Tị gặt hái được những điều mình ao ước.

Năm vừa qua có nhiều mối lo ở quê nhà. Đời sống chật vật và bất ổn. Vật giá leo thang. Tham nhũng leo thang. Thị trường chứng khoán và địa ốc sụp đổ.

Cũng thật đáng lo là sự co cụm của khoảng không gian vốn đã nhỏ hẹp cho các quyền con người, kể cả quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, tôn giáo, thừa hưởng thành quả lao động, không bị xâm phạm tài sản và thân thể.

Nhưng đáng lo hơn hết là nguy cơ mất đất.
Dân mất đất đai. Dân tộc mất đất nước.

Cuối tháng 9 năm nay sẽ hết thời hạn 20 năm sử dụng đất ruộng. Nhà nước sẽ quy hoạch lại và không biết ai còn ai mất đất. E rằng cảnh lầm than sẽ tràn lan từ Bắc chí Nam.

Đất nuôi dân. Dân giữ đất.
Đó là nguyên lý muôn đời của dân tộc mình.

Hiến pháp năm 1980 của CHXHCN Việt Nam xoá bỏ nguyên lý ấy, biến đất đai sông ngòi thành sở hữu của đảng cộng sản, như vật riêng bỏ túi. Dân chỉ là sống nhờ ở đậu. Nhà nước không ngần ngại xua đuổi cả làng, cả bản để trao đất cho ngoại bang sử dụng hàng nửa thế kỷ. Họ sẵn sàng dâng hiến đất và biển của Tổ quốc cho kẻ ngoại xâm.

Vì tương lai của bản thân, gia đình và các thế hệ con cháu, vì vận mạng chung của cả dân tộc đến nghìn năm sau, chúng ta, người Việt ở trong nước và trên khắp thế giới, phải bằng mọi giá, mọi cách đòi lại cho kỳ được quyền làm chủ đất cho mình và quyền làm chủ đất nước cho dân tộc.

Hãy cùng nhau góp lòng góp sức để trong năm mới dân sẽ bám đất, đất sẽ nuôi dân.

Kính chào.

Nguyễn Đình Thắng

Giám đốc điều hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS. Tác giả sách "Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm". Sáng lập viên CAMSA, Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu.  (bấm vào đây nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.mp3


Chiến Thắng Đống Đa năm 1789

Hằng năm cứ đến ngày mồng 5 Tết Nguyên đán, chúng ta nhớ về mồng 5 Tết Kỷ dậu năm 1789.  Năm mà quân đôi của vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh xâm lăng Đại Việt, ở Khương thượng, Ngọc Hồi, Hà Hồi; sau cùng là trận Đống Đa.  Từ lúc khai hoả tấn công đến khi quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh chỉ trong vòng 5 ngày.  Quân đội của vua Quang Trung tiến vào Thăng long đúng ngày Mùng 5 Tết, và ăn mừng chiến thắng.  Chiến thăng này lịch sử Việt gọi là chiến thắng Đống Đa.   
 
Nguyên nhân:

Cuối năm 1788, vua Lê Chiêu Thống, vị vua cuối cùng của nhà Lê đã sang Tàu cầu viện quân Thanh. Vua Thanh là Càn Long đã giao cho Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị toàn quyền sắp đặt mọi việc và định liệu chiến trường khi xâm lăng nước Đại Việt.  Tôn Sĩ Nghị huy động quân của cả 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Qúy Châu.  Đội quân Thanh xâm lăng này cả thảy gần 30 vạn người, chia làm 3 đường tiến vào nước ta với danh nghĩa phù Lê phục quốc.


 Diễn tiến trận chiến:
Đạo quân thứ nhất do Tng Đốc Vân Nam và Qúy Châu chỉ huy tiến vào theo ngả Tuyên Quang. Đạo quân thứ hai do Tri Phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống tiến vào ngả Cao Bằng.  Đạo quân thứ 3 do chính Tôn Sĩ Nghị và Đề Đốc Hứa Thế Hanh chỉ huy đi qua ải Nam Quan (Nay vùng biên giới này đã bị Cộng sản Việt Nam triều cống cho Tầu cộng). 
 
Khi quân Sĩ Nghị tiến đến Kinh Bắc (Bắc Giang và Bắc Ninh), Ngô Văn Sở sai Nội hầu Phan Văn Lân đem gần một vạn quân tinh nhuệ lên đóng ở Thị Cầu.  Quân Thanh tiến chiếm núi Tam Tầng rồi bất ngờ xua quân đánh úp quân của tướng Phan Văn Lân ở Thị Cầu.  Quân Thanh chia làm hai hướng và tấn công mãnh liệt vào đi quân của tướng Phan Văn Lân. Tướng Phan Văn Lân thua phải rút về Thăng Long.  Tôn Sĩ Nghị xua quân đuổi theo đến đóng ở bờ Bắc sông Nhị.   Đạo binh gần 30 vạn quân Thanh này vào chiếm đóng Thăng Long và khống chế Bắc Hà.  
 
Quân Tây Sơn do Ngô Văn Sở chỉ huy, đã theo ý kiến của bộ tham mưu là Ngô Thời Nhiệm và Phan Huy Ích.  Ngô Văn Sở bàn với Ngô Thời Nhiệm rằng " Địa thế Thăng Long trống trải khó giữ, nên rút quân về Thanh Hóa, đóng ngay ở núi Tam điệp phòng thủ chờ lệnh".  Đơn vị này được Ngô Văn Sở chia làm hai: Thủy quân đóng ở hải phận Biện Sơn, lục quân thì đóng chn ở núi Tam Điệp.  Sau đó liền cho phi mã thần tốc báo với Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ.   
Đựợc tin báo, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (22 tháng 12 năm 1788), Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ liền tiến quân ra Bắc. Với lý do là vua Lê đã bỏ nước,cầu viện giặc Thanh về.  Để có chánh nghĩa, Thống Soái Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu Quang Trung.
               
Ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân (26 tháng 12 năm 1788), đại quân của Hoàng đế Quang Trung tới Nghệ An, dừng quân tại đó hơn 10 ngày để tuyển thêm quân và củng cố lực lượng, nâng quân số lên gần10 vạn, tổ chức thành 5 đạo, gồm: tiền, hậu, tả, hữu và trung quân.  Ngoài ra còn có một đội tượng binh với 200 voi chiến.   Vua Quang Trung còn tổ chức lễ duyệt binh ngay tại Nghệ An để khích lệ lòng dân và tạo ý chí quyết chiến thắng của quân đội, của tướng sĩ, đối với quân Mãn Thanh xâm lăng. Ngay sau lễ duyệt binh, Quang Trung liền tiến quân ra Bắc.  
    
                     CODAIVIETDUOITHOIVUAQUANGTRUNG_zps186c878c.jpg      
                       Cờ Đại Việt dưới thời vua Quang Trung            
                   
Chiến thắng:
Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân, tức 15 tháng 1 năm 1789, đại quân của Quang Trung đã ra đến Tam điệp, rồi Ninh bình.   Khi cùng bộ tham mưu xem xét tình thế, Quang Trung đã nói cùng toàn quân rằng, “Phen này quân Thanh sang, thì chúng chỉ mua lấy cái chết mà thôi!” 
Vua Quang Trung tiên liệu rằng sẽ quét sạch quân Thanh không quá 10 ngày.  Nhưng sớm hơn tiên liệu, đúng đêm giao thừa Tết Kỷ Dậu, 1789, quân Tây Sơn, dưới sự thống lĩnh của Vua Quang Trung, bất ngờ tấn công và tiêu diệt giặc Thanh ở đồn tiền phương Gián Khẩu.  Đêm mồng 4 rạng mồng 5 tháng giêng năm Kỷ dậu, 1789, trận đánh của quân Tây Sơn diễn ra tại vùng Khương thượng, do Đô đốc Long chỉ huy; đã tiêu diệt toàn đơn vị quân Thanh phòng thủ Khương thượng.  Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử ở núi Loa Sơn. Trận đánh này đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi tiến như chẻ tre thẳng vào Thăng Long.  
 
Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ đêm giao thừa Tết Kỷ dậu, 1789, quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh bằng hàng loạt trận đánh tập kích, mai phục, với chiến thuật thần tốc và chớp nhoáng mà trận Ngọc Hồi và Đống Đa đã chôn tập thể xác quân Thanh

Quân Thanh thua không còn manh giáp.
Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy lên phía Bắc,n quân nghe tin chủ tướng đã bỏ chạy, cũng  liền tan rã chạy theo, tranh nhau qua cầu. Cầu sập.  Tàn quân Thanh rớt xuống sông chết đuối.  Xác quân Tàu làm nghẽn cả dòng sông.  Đạo quân Thanh xâm lươc bị quân Tây Sơn mai phục đánh không còn manh giáp.  Chỉ  mình Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống trốn chạy thoát về Tàu.
 
Trưa mồng 5 Tết Kỷ Dậu, 1789, quân Tây Sơn đã  tiến vào Thăng Long ăn mừng chiến thắng.  
Chiến thắng Đống đa của vua Quang Trung đã viết nên trang sử oanh liệt nhất trong qu ân sử và lịch sử dân tộc Việt. Để nhớ ơn vị anh hùng áo vải có tinh thần độc lập và tự chủ, chưa hề vay mượn vũ khí hay quân đội ngoại bang để “cõng rắn cắn gà nhà” mà gây nghiệp đế vương.  Quang Trung là vị vua bách chiến bách thắng trong quân sử Việt tộc.

Noi gương tinh thần Quang Trung
và chiến thắng Đống Đa
   
      
Nói đến Chiến thắng Đống Đa oanh liệt thì phải nói đến và ghi ơn vua Quang Trung.  Người dân Việt, dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, đặc biệt là người dân tỉnh Bình định, hằng năm vào ngày mồng 5 Tết, họ đều tổ chức ngày giỗ Đống Đa tại Thôn Kiên Mỹ, xã Bình Thành, Quân Bình Khê, cách thị xã Phú Phong không xa về hướng Bắc, trên Quốc lộ 19, và cách Qui Nhơn 42 Km, nơi có đền thờ vua Quang Trung.
 
Nếu chúng ta so sánh Quang Trung Đại Đế với những thiên tài quân sự trên thế giới từ Napoleon Bonaparte, Thành Cát Tư Hãn đến Alexandre Đại đế, thì những vị này nhiều phen còn bị thua xiển tảng.  Ngược lại, vua Quang Trung từ khởi binh dựng nghiệp, cứu nước; Tướng soái giữa lúc nước nhà ly loạn khắp nơi, lên ngôi hoàng đế đến khi ông mất.  Vua Quang Trung đã xông pha đánh Nam với 5 vạn quân Xiêm la do Nguyễn Ánh rước về; dẹp Bắc là đã đánh tan gần 30 vạn quân Thanh chiến thắng vẻ vang, chưa hề biết chiến bại. 
 
 Chiến thắng Đống Đa vào Mồng 5 Tết năm 1789 của Vua Quang Trung, có lẽ không bao giờ bị xóa nhoà trong chiến bại xâm lăng trong lịch sử của Tàu; cho dù chúng cố tình bóp méo, ngụy tạo để  khỏa lấp đến đâu đi nữa, chúng cũng không thể biện minh được chiến bại thảm hại này.  Ngược lại đối với dân tộc Việt chúng ta phải biết tự hào về thiên tài quân sự của Quang Trung Đại Đế trong lich sử nước nhà.  Để thể hiện lòng tự hào, chúng ta phải biết hun đúc tinh thần Quang Trung yêu nước và chiến thắng Đống Đa cho các thế hệ con cháu mai sau tiếp tục đương đầu với gic phương Bắc là Tàu Cộng; mà trước hết phải tiêu diệt tập đoàn giặc Hồ Cộng bán nước.
 
Lê Đình Thọ


Lá thư từ Mỹ Quốc


Ðồng bào như thế,
dạ sao nguôi

ngọc yến

1.

Tháng hai, nếu "nhãn để phù vân khan thế sự" đủ thứ chuyện linh tinh, thì không biết lòng ta sẽ trôi dạt nơi nào. Lá Thư Mỹ Quốc kỳ này xin lướt qua những giải tranh tài đặc biệt của nước Mỹ, trước khi ta du Xuân, ăn Tết, nhớ nhà.....

Trước hết, xin hỏi có phải Bạn thích banh tròn lăn trên sân cỏ, hơn banh bầu dục ? Tôi cứ mời Bạn để mắt xem Trận cầu Vô Địch Banh Bầu Dục lần thứ 41 náo động giữa mùa Ðông nước Mỹ nhé.  Đây là giải thể thao truyền thống của người Mỹ, gọi là Super Bowl hàng năm. Môn chơi Football, nếu dịch ra tiếng Việt phải là Túc Cầu, nhưng người ta thường thấy cầu thủ ném hoặc ôm banh mà chạy, hay húc vào nhau, chứ chẳng mấy khi dùng đến chân. Cho nên, bên Âu châu người ta thường hay chế diễu người Mỹ rằng sao không gọi Soccer là Football mà gọi Football là Soccer, bởi vì Soccer mới đúng là Football?

Hai đội Indianapolis ColtsChicago Bears gặp nhau trên sân Dolphin ở Miami tiểu bang Florida trong trận chung kết. Sân vận động Dolphin là một trong những sân không có mái che, nhằm hôm ấy mưa dầm suốt trận đấu. Ngay phút đầu tiên, Chicago Bears đã chụp được quả banh đầu tiên, chạy suốt 92 yards và làm bàn bằng quả touch-down đầu tiên, ghi vào lịch sử.

Xưa nay, chưa có trận chung kết nào mà ở phút đầu tiên cầu thủ đã làm bàn bằng một quả "touchdown" ngoạn mục như vậy. Có người cứ tưởng Bears có kinh nghiệm thi đấu dưới trời mưa dầm? Nhưng hầu hết khách mộ điệu trên sân cũng như qua truyền hình, chẳng bao nhiêu người tin rằng Bears sẽ làm nên cơm cháo gì, vì so với Colts thì dưới chân rất xa. Thật vậy, Indianapolis Colts đã từng bước hạ Chicago Bears và rồi đi đến tỷ số sau cùng là 29-17, đoạt giải Vô Địch Super Bowl 2007, sau 40 năm với nhiều cố gắng tuyệt vời để trở lại ngôi vị vô địch này. 

Chuyện kế tiếp là Giải Âm Nhạc Grammy, diễn ra tại thành phố Los Angeles, California. Đây là giải thưởng cao quý của thế giới âm nhạc tại Hoa Kỳ. Năm nay là lần thứ 49 giải Grammy được tổ chức, đặc biệt lần này có sự hiện diện của The Police tái xuất giang hồ, sau 20 năm gát kiếm. The Police đoạt giải qua nhạc phẩm Roxanne. Cô Mary J. Blige là người được đề nghị nhiều giải nhất và cuối cùng mang về 3 tượng vàng.

Nam ca sĩ Justin Timberlake thắng được hai giải Grammy. Ban Tam Ca nhạc đồng quê Dixie Chicks, thắng được 5 bộ môn được đề nghị, kể cả giải dĩa nhạc hay nhất trong năm. Ban tam ca này từng gặp nhiều rắc rối, vì đã chế diễu Tổng thống Bush vào năm 2003, nên bị các đài phát thanh tẩy chay, khiến cho lợi nhuận bị sút giảm rất nhiều. Dĩa nhạc Rap hay nhất về tay Ludacris. Ca sĩ Carrie Underwood chiếm giải nữ ca sĩ trẻ xuất sắc nhất, và giải nữ ca sĩ nhạc đồng quê hay nhất.

Christina Aguilera chiếm giải nữ ca sĩ nhạc Pop hay nhất. Ban nhạc Red Hot Chili Peppers thắng 4 tượng vàng, kể cả giải dĩa nhạc Rock hay nhất trong năm. Người thất vọng nhất là nam ca nhạc sĩ James Blunt được đề nghị 6 giải, nhưng đã không thắng được giải nào. Giải Grammy là giải thưởng quan trọng nhất đối với ngành âm nhạc, tương đương với giải Oscar dành cho ngành điện ảnh, giải Emmy dành cho ngành truyền hình, và giải Tony dành cho ngành nhạc kịch.

Sau giải Grammy, thì phải kể đến Giải Oscar dành cho ngành điện ảnh. Năm nay là lần thứ 79, diễn ra tại rạp hát lộng lẫy là Kodak Theater ở thành phố Los Angeles. Phim “The  Departed thuộc loại kinh dị hình sự đoạt giải nhất có chuyển dộng hay nhất. Tài tử nam xuất sắc về tay Forest Whitaker trong phim The Last King of Scotland; giải tài nữ xuất sắc được trao cho Helen Mirren trong phim The Queen. Vai phụ nam được trao cho Alan Arkin trong phim Little Miss Sunshine, và vai phụ phái nữ được trao cho Jennifer Hudson the phim Dreamgirls.

Đạo diễn xuất sắc là Martin Scorsese của phim The Departed. Phim nói tiếng ngoại quốc đoạt giải Oscar năm nay là The Lives of Others, nói tiếng Đức. Giải đạo diễn kỹ thuật xuất sắc được trao cho William Monahan của phim The Departed, và Michael Arndt của phim Little Miss Sunshine.  Phim hoạt họa hay nhất là Happy Feet với bầy xí nga hồn nhiên ở địa cực. Giải nghệ thuật được trao cho phim Pan’s Labyrinth.

Giải âm thanh hay nhất dành cho phim Dreamgirls. Kỹ thuật ráp nối âm thanh hay nhất được trao cho phim Letters From Iwo Jima. Truyện phim hay nhất là Babel, nhạc đệm phim hay nhất là bài I Need to Wake Up trong phim An Inconvenient Truth của Melissa Etheridge. Giải y phục đẹp nhất được trao cho phim Marie Antoinette, và giải hóa trang hay nhất trao cho phim Pan’s Labyrinth.

Bàn chuyện điện ảnh, người Việt ở Mỹ hết lòng ca ngợi 1 cuốn phim Việt Nam  xuất sắc, do đạo diễn và diễn viên Việt Nam thủ vai: “Journey From The Fall” . Các nhà phê bình cho đây là cuốn phim sống thực về lịch sử người Việt hải ngoại, thể hiện những cuộc hành trình gian khổ, khởi đi từ những bước chân nhọc nhằn khốn khó ngã quỵ và vươn lên. Những con dân Việt Nam yếu đuối mà dũng mãnh đầy sức sống. Họ nhẫn nhịn chịu đựng trong nhà tù, ngoài biển cả, trong trại tị nạn. Họ chạy trốn sự bách hại đàn áp khủng khiếp của chế độ Việt Cộng, vượt sóng, tiến đến những chân trời Tự Do, xây dựng đời sống vẻ vang dân Việt.

Phim “Journey from the Fall” đã đoạt nhiều giải thưởng, sẽ khởi chiếu ngày 23 Tháng Ba tại Nam Bắc California, New York City. Sau đó sẽ được trình chiếu tại Houston, Dallas, Washington DC/Virginia, và trên toàn Mỹ quốcVé đã được bán ở Hội Chợ Tết tại Little Saigon, chuẩn bị cho ngày khởi chiếu trên toàn nước Mỹ  vào tháng ba.  Phim “Journey from the Fall” có tựa đề tiếng Việt là “Vượt Sóng”. Ðạo diễn phim là anh Hàm Trần đã có mặt tại các gian hàng trong các Hội Chợ Tết vừa rồi. Tại đại hội điện ảnh Sundance ở Utah hay đại hội điện ảnh Newport Beach, phim Vượt Sóng bán hết vé, người ta muốn coi mà không được.

2.

Tháng hai. Tuyết trắng còn rơi rắc mênh mông trên rừng núi Bắc Mỹ bạt ngàn san dã, ngàn thông xanh ngắt một màu. Mùa đông Mỹ quốc, sương mù giăng giăng trên phố núi,  vạn vật trắng xoá, có điều gì buồn buồn vậy nhỉ. Bốn mùa trôi nhanh, đời sống như đoàn tàu tốc hành băng ngang trước mặt.  Ta lơ đểnh viễn mộng, sáng sớm chim hót rộn ràng, hoàng hôn tắt nắng trễ, Xuân đã đến rồi ?

Xuân đã đến rồi
Gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời

Vui trong bình minh
Muôn loài chim hót vang mọi nơi
-- (Phạm Ðình Chương)

Hãy trở lại chuyện thời tiết. Có phải tình trạng hâm nóng toàn cầu, người Mỹ gọi là "global warming" làm đảo lộn thời tiết, khiến mùa đông xứ Cờ Hoa xính vính trong tuyết giá gió bão? Cuồng phong và lốc xoáy hoành hành từ tháng hai sang tháng ba. 11 người tử nạn ở Trung Mỹ, tệ nhất là ở tiểu bang Alabama.

Người ta thấy những quặng gió lốc khổng lồ màu xám di chuyển ầm ầm cuồng nộ. Nó tấn công các thành phố ở Trung Mỹ, làm hư hại nhà cửa, gẫy đổ cây cối, lật ngữa xe cộ. Ở những nơi khác của Bắc Mỹ, nhiệt độ đông lạnh, học trò đi bộ đến trường dưới những hoa tuyết mảnh khảnh rơi không tiếng động. Ai đó nói rằng tuyết hay mưa là Trời gởi Tình cho nhân loại. Tuyết êm đềm phủ trên vạn vật tĩnh mặc một màu trắng tinh khiết. Xa xa, ngàn núi chim bay cả, muôn đường vắng dấu chân. 

Nhưng bổng nhiên 3 ngày Tết Nguyên Ðán ở Mỹ quốc, Trời ấm áp lạ thường ! Nhịp sống rộn rã vui tươi ở những nơi có đông đảo người Việt tha hương. Mồng Một Tết năm nay rơi vào ngày Chúa Nhật 18/2. Không nơi nào ấm cúng bằng tiểu bang California sinh động ven biển Thái Bình Dương, là nơi có nhiều sinh hoạt lễ hội Tết khởi sắc, đầy ý nghĩa văn hóa, chan hoà sức sống mãnh liệt của các thế hệ dân tộc Việt. Ðời sống của người Việt ở Mỹ ngày càng ổn định và huy hoàng.

Cổ nhân nói "thiên lý chi hành, thỉ ư túc hạ", những cuộc đi xa ngàn dặm đều khởi đầu từ một bước chân. Chỉ cần một bước, dẫn đưa ta đi xa ngàn dặm đường. Ta nào quên từng bước chân hoảng hốt năm xưa, bối rối băng rừng vượt biển, thoát thân chạy khỏi một chế độ chính trị tàn khốc. Ta nào quên những trại tù đầy máu xương của thế hệ cha anh, những bước chân run rẫy lụn bại nằm xuống, bồi đắp cho thế hệ con cháu Việt Nam Cộng Hòa vinh hiển tiến xa ngàn dặm. Ta có thể cảm được sức sống mãnh liệt của người Việt tha hương ở Mỹ vào mỗi dịp Tết, thể hiện qua những
Lễ Hội tưng bừng vui tươi đầy hình sắc văn hoá cổ truyền.

Garden Grove, miền Nam California nở rộ những chương trình đặc biệt mừng Xuân Ðinh Hợi do đài truyền hình SBTN tổ chức, diễn ra trong đêm 30 Giao Thừa và Mồng Một Tết. Người ta thích thú tham gia cuộc xổ số rút thăm lấy hên cho khán giả, xen lẫn với chương trình văn nghệ đón Giao Thừa được tổ chức và phát hình trực tiếp từ chùa Huệ Quang tại khu vực Little Saigon.

Chương trình được điều khiển bởi các xướng ngôn viên Truyền hình SBTN: Việt Dzũng, Diệu Quyên, Bảo Châu, Ðỗ Tân Khoa, Quế Trang, Thùy Dương, cùng các nghệ sĩ. Những giây phút đón giao thừa tưng bừng náo nhiệt, bên những giòng nhạc thân thiết "ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi". Nhạc Xuân vang vang, dội về ký ức nhiều kỷ niệm ấu thơ. Tết, người ta nhớ nhà tha thiết. Ai đó nói rằng lòng người tha hương như khúc gỗ mục ở bên đường. "Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, Mẹ thương con xin đợi ngày mai". Lại một năm nữa, bài hát này làm khách tha hương bật khóc. 

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa

-- (Duy Khánh)

Tết tha hương, mỗi người một nơi. Khách và bằng hữu tri kỷ có khi lẳng lặng đón Xuân, hay hẹn nhau trên máy computer chào đón năm mới trên Paltalk. Như thế, cũng làm người người ấm lòng nơi những căn phòng đơn chiếc nhớ nhà. Nghe đọc Sớ Táo Quân, nghe rộn ràng tiếng bằng hữu tri kỷ nói cười, tâm tình chia xẻ không ngớt, giữa hương khói cúng kiến ông bà Tổ Tiên đầm ấm. Như thế cũng làm người ta sung sướng, thư dãn, hạnh phúc "rót thêm tràn đầy chén quan san"....

 Bạn hỡi, vang lên lời ước thiêng liêng
Chúc non sông hòa bình hòa bình
Ngày máu xương thôi tuôn rơi
Ngày ấy quê hương yên vui
Ðợi anh về trong chén tình đầy vơi

--  (Phạm Ðình Chương)

Ðài truyền hình Little Saigon TV cũng có chương trình đặc biệt mừng Xuân Đinh Hợi đầy những Ca-Nhạc-Kịch và tuyên đọc sớ Táo Quân. Chương trình có phần đặc biệt tường thuật sinh hoạt vui Xuân của người Việt trên các tiểu bang nước Mỹ, nhất là vùng Nam California. Mồng 1 Tết, chương trình mừng Xuân có sự tham dự của các ca sĩ nổi danh ở hải ngoại. Sao tôi ưa thích nghe người ta chúc Tết vậy, và có ghi được một lời chúc Tết đầy đủ trọn vẹn và thật hay của một vị Cao Tăng lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ:

Kính chúc quý vị
Ðầu năm cuối năm
An khương trường thọ
Vạn sự cát tường
Sở cầu như nguyện
Gia đình hạnh phúc
Sinh kế vững vàng
Vạn sự tại Tâm 

Năm nay, tôi thích 2 câu chúc Tết rất khác thường của một người bạn văn sĩ thông thái, anh gởi đến nhà 2 bánh chưng tình nghĩa tự tay gói lấy và đã đốt củi nấu thơm lừng núi rừng Tây Bắc:

"Niên niên hữu dư,
bồ bồ đăng cao".

Nét chữ Nho viết tay rất điệu. Có nghĩa là chúc bạn năm này sang năm kia dư dã (tiền bạc), và từng bước từng bước lên cao (trong sự nghiệp). Tiền bạc và sự nghiệp, ai mà chẳng muốn ?  Trân trọng cảm tạ mọi nổ lực thân tình, giúp cho chúng ta nơi nơi được vui Xuân đầm ấm trong tình đồng bào và bằng hữu tri kỷ. Dẫu rằng mình tha hương nhớ nhà, nhớ nước non ngàn dặm.

Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do

Nước non thanh bình

Muôn người hạnh phúc chan hòa

--(
Phạm Ðình Chương)

Ở các tiểu bang bắc Mỹ, dù còn gió bấc mưa phùn ở Seattle hay Boston, cộng đồng người Việt vẫn tưng bừng đóng Xuân nồng ấm, từ New York, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, Maryland, Virginia, Chicago đến Minnesota hay Portland. Những sinh hoạt truyền thống được duy trì, kể cả lễ thượng kỳ đầu năm tại khu phố Eden. Người Việt ở Mỹ yêu Tết cổ truyền, với mai vàng, bao lì xì đỏ, bánh chưng xanh, cúc vàng, hồng đào Quince, thủy tiên trắng, bánh mứt, "cầu dừa đủ xài".....

Mời Bạn quay trở lại miền bắc California, nơi có Hội Chợ Tết rộn rịp nhất hàng năm ở Fairground và ngoài đường phố San Jose. Năm nay, Đài truyền hình SBTN đã tài trợ cho 13 binh sĩ người Việt mang quốc tịch Mỹ từ khắp nơi về đây ăn Tết trong tình hậu phương tiền tuyến. Các anh chiến sĩ trẻ con cháu của Việt Nam Cộng Hòa đã tụ tập về thành phố San Jose bắc Cali, tham dự cuộc diễn hành Hội Xuân. Các chiến sĩ trẻ này cũng được mời tham dự chương trình Tết Chiến Sĩ do nhật báo Cali Today đứng ra phối hợp tổ chức. Trong số này có 1 Thiếu tá,

3 Ðại úy và 9 Trung sĩ thuộc các binh chủng khác nhau của quân đội Hoa Kỳ.

Hội Tết Bắc California cũng diễn ra tưng bừng ở Fairground, trên khu đất rộng lớn,  thu hút mấy chục ngàn khách du Xuân hàng năm. Ðây là Hội Tết vĩ đại nhất ở hải ngoại, diễn ra một tuần trước Tết năm nay, dù trời đổ mưa nhưng số người tham dự vẫn đông đảo. Lễ khai mạc được cử hành long trọng, với đầy đủ các nghi thức cổ truyền, với sự tham dự của nhiều người Mỹ bản xứ, giới chức chính quyền địa phương, như thị trưởng, giám sát viên, biện lý, nghị viên, cựu quân nhân Mỹ.

Hình ảnh các viên chức trong lễ phục cổ truyền Việt Nam thu hút cảm tình của người Việt rất nhiều. Ðền Hùng, nghi thức rước cờ, rước đuốc với các đội hình Thiếu Sinh Quân, trình diễn Hoa Hậu Áo Dài, văn nghệ mừng Xuân, đủ loại gian hàng Hội chợ Tết, múa lân, đốt pháo,  lời chúc Tết gởi đồng bào quốc nội..... Tất cả thể hiện lòng tha thiết yêu nước, về nguồn, yêu văn hóa Việt đặc thù. 

Thời gian trôi. Chỉ mới đây thôi, Mỹ Quốc đón nhận từng bước chân tha hương âu sầu buồn thảm lạc lỏng của người Việt tị nạn cộng sản. Hơn 30 năm sau, phố sá Việt Nam mọc lên khắp nước Mỹ, nhanh như nấm trong mưa Xuân. Và người Việt nổi danh trong mọi sinh hoạt: văn hoá, chính trị, kinh tế, y tế, khoa học, giáo dục.

Chỉ mới đây thôi, họ là đoàn người lạc lỏng bơ vơ nghèo khổ, đào thoát, tị nạn chính trị. Họ lao khổ tù tội ốm yểu đói kém trên núi rừng Việt Bắc. Họ đã lao đao kinh hoàng giữa đại dương bao la rộng lớn, không bờ không bến. Họ sống chen chúc khốn khổ trong các trại tị nạn, có khi rạch bụng tự sát, phản đối chính sách cưỡng bách hồi hương. Mỹ Quốc là nơi đất lành chim đậu, mùa Xuân thật sự hiển hiện trong nếp sống vui tươi đặc sắc của người Việt tại Hoa Kỳ. Hồi tưởng lại những ngày tháng cũ, người Việt hải ngoại càng xót xa thương đồng bào quốc nội.
 

3.

Năm nay, nhiều người ăn Tết bần thần không vui. Giữa nhịp sống an bình phúc lạc những ngày đầu năm, mồng 2 Tết, những kẻ ác đã bất thần ra tay, làm kinh động cố đô Huế cổ kính --- nơi còn ghi tạc biến cố Tết Mậu Thân 1968 kinh hoàng 30 năm xưa.

Những kẻ ác đã vi phạm luật hưu chiến và hiệp định đình chiến ba ngày Tết năm ấy. Mậu Thân 2 tái diễn. Những tên công an hung ác côn đồ đã bạo ngược bao vây, xông vào Nhà Chung Toà Tổng Giám Mục Huế, tịch thu máy điện toán, lục soát tủ, cướp tài liệu, phone cards, và vật dụng riêng tư của Lm Nguyễn Văn Lý.

Họ thô lỗ hành hung vị cha già 60 tuổi, tống đẩy vị chiến sĩ hòa bình này ra khỏi Nhà Chung, cô lập người chủ chăn yêu nước.  Họ chở Cha Lý đi giam nhốt xa xôi, quản thúc ở một căn phòng chật hẹp, nơi chái nhà thờ giáo xứ Bến Củi. 

Theo tin quốc nội đưa ra
Cha Lý tuyệt thực đã qua 2 tuần
Cộng an thẩm vấn, canh chừng
Cách ly cha khỏi Nhà Chung để hòng
Quản thúc hình thức giam cầm
Nhà xứ Bến Củi chúng hành hạ cha
Hiện nay bệnh phổi lan ra
Cha lại mất ngủ, trên đà hôn mê
Nhưng Cha cương quyết lời thề
Một là ngục tối, hai về Nhà Chung
Cha không lùi bước chùn chân
--  (Phù Tang Tam Việt)

Cha Lý đã làm gì nên tội ? Vì là một chủ biên của bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận ? Vì là một linh mục xách động quần chúng, hoạt động phản kháng, mà không lo chân chỉ tu hành ? Vì là một nhân vật lãnh đạo và khởi xướng Liên Ðảng Lạc Hồng ? Vì là người cầm đầu đảng Thăng Tiến phản động chống Cộng ? Vì tội  "tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa" Việt Nam ? Vì tội “âm mưu với các phần tử đầu cơ chính trị và phản cách mạng trong và ngoài nước” ? Ở hoàn cảnh đất nước bị trị bởi bọn côn đồ, mọi hoạt động tự do đều bị coi là có tội !

Vật vã trong cơn bệnh phổi tái phát, Lm Nguyễn Văn Lý kiên cường tuyệt thực ròng rã 15 ngày ở chốn củi lồng Bến Củi. Từ nước Mỹ xa xôi, những người con dân nước Việt hướng lòng về quê mẹ, cùng tuyệt thực cầu nguyện hiệp thông với nhóm Linh Mục "Tinh Thần Nguyễn Kim Ðiền" ở cố đô Huế.  Tại Houston Texas Hoa Kỳ, trong số các bô lão khởi xướng hải ngoại tuyệt thực, có Cụ Nguyễn Kim Như bào đệ Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Ðiền, là vị chủ chiên chống Cộng dũng cảm củaTổng Giáo Phận Huế.

Hại dân, bán nước, vô thần
Đúng là bọn quỷ bất nhân, bất tài

Chỉ biết bức hại người ngay
Đàn áp tôn giáo ngày càng ác hơn

(PTTV)

Mùa Xuân đất Mỹ yên vui, mà tin xấu dồn dập ở quê nhà. Bọn thảo khấu côn đồ ở xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã nhẫn tâm đập phá bức tượng linh thiêng Đức Mẹ Sầu Bi Pieta của họ đạo Đồng Đinh, thuộc giáo phận Phát Diệm. Ðức Mẹ Sầu Bi đã bi thương ôm Chúa Giêsu trên tay, khi thân thể đẫm máu của Ngài được tháo xuống từ chiếc Thánh Giá oan nghiệt. Tượng Chúa cũng bị đập bể chân, lòi cốt sắt. Không khí tang tóc đau đớn phủ trùm.

Rõ ràng là nhà nước Việt Cộng còn y nguyên chính sách tiêu diệt tôn giáo, chà đạp tín ngưỡng, ở thế kỷ 21 văn minh này ! Tích ác phùng ác, những kẻ gieo gió sẽ có ngày gặt bão. Từng đoàn giáo dân trầm buồn chịu đựng lặng lẽ đem cờ và hoa trắng tinh khôi đặt dưới chân tượng Ðức Mẹ, Mẹ ơi xin đoái thương nước Việt Nam, xin ban phước lành cho đất nước Việt Nam đau khổ. Những bài kinh nguyện thành khẩn, không làm mảy may rung động bọn đồ tể vô thần. Tượng Mẹ Maria bị đập gãy đầu, không còn hình thù.

Người Việt tha hương nhỏ lệ xót thương đất nước Việt Nam. Lời kinh cầu trầm trầm u uất tang tóc cất lên, bao phủ non sông Việt Nam những ngày Tết buồn thảm.  

Nguời Việt tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ, đất nước anh hùng, biểu tượng của Tự Do Dân Chủ, họ ăn Tết năm nay mà chảy nước mắt. Họ đã biểu tình, tuyệt thực, lập kiến nghị, lấy chữ ký, vận động chính giới Mỹ và báo chí dư luận quốc tế. Hãy nhìn cho rõ những gì chế độ Việt Cộng hung bạo đang làm !  Khối người yêu nước đang chuyển động. Ôi, "đồng bào như thế, dạ sao nguôi" (Cụ Phan Bội Châu, đồng bào như thử ngã hà ai).

Người Việt cố vươt lên trên những tỵ hiềm vì Tổ Quốc trên hết, để hợp lực giải phóng Việt Nam. Họ cực lực tố cáo Việt Cộng trù dập quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, hội họp....Họ yểm trợ những công đoàn, liên hiệp, hội ái hữu, những tờ báo chui chống Cộng --- như nguyệt san Tự Do Ngôn Luận (http://tudongonluan.atspace.com)  xuất hiện tháng 4-2006, mỗi kỳ 10,000 ấn bản, tiến vào phố sá và lòng người, lan tràn rộng qua ngõ Internet.  

Huế, Bến Củi và Ninh Bình đã sống những ngày Tết bi hùng, hoang mang đau đớn, giữa những lời kinh nguyện trầm thống kêu cứu, giữa lúc nhóm LM "Tinh Thần Nguyễn Kim Ðiền" dũng cảm quyết liệt đối đầu bạo quyền. "Cơn mây gió trời Nam bảng lảng, bước anh hùng nhiều chặng gian truân, ngẫm xem con Tạo xoay vần.... (*) Ôi đất nước ngã nghiêng, lòng người bất định, ai người yêu nước động lòng chưa! Ôi, lửa hận non ngàn !

Họ là những kẻ vô thần, trái tim gỗ, dày xéo đất nước và làm đổ máu hàng triệu sinh linh đã hơn 30 năm ở miền Nam và hơn 50 năm ở miền Bắc. Ðồng bào như thế, dạ sao nguôi ! Tin tức Viêt Nam dồn dập loan tải trên baó chí Mỹ. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lên án nhà nước Việt cộng dùng bạo lực phi pháp bắt bớ quản thúc 3 Lm chủ biên bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận là Lm Nguyễn Văn Lý, Lm Phan Văn Lợi và Lm Chân Tín.

Hỡi con dân nước Việt Nam
Chúng ta không thể lặng câm nữa rồi
Hãy cùng dùng sức dùng lời
Vạch ra tội ác đất trời không tha
của bọn cộng sản Mafia
Kêu gọi cứu giúp các Cha các Thầy
Những nhà tranh đấu đêm ngày
Hãy cùng đứng dậy diệt loài cộng nô
Xây dựng nước Việt tự do
Dân chủ hạnh phúc ấm no muôn đời
Xin được hiệp thông dâng lời

Cầu xin Thượng Đế cứu người, cứu cha
-- PTTV

Những người cộng sản vô thần ắt hiểu: Ðức Tin là sức mạnh tâm linh bất biến, mãnh liệt vô song, không bạo lực thế gian nào có thể đập nát, tiêu diệt. Ðức Tin có khả năng tạo nên những đạo binh kiêu hùng, sẵn sàng tử chiến, sẵn sàng tử vì đạo. Mọi hành động huỷ hoại đền thờ hay thánh tượng, sớm hay muộn sẽ dẫn đến những hệ quả nguy hiểm khôn lường cho chế độ Việt Cộng.

Như những lượn sóng ngầm bí mật và nguy hiểm len lỏi khắp nơi, cuộc tử chiến giữa những kẻ vô thần và những người hữu thần đang tiếp diễn âm thầm mà mãnh liệt, cho đến khi nào kẻ ác không còn chỗ trốn thoát. Chung quanh núi Gò, nơi đặt tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị đập nát, vòng hoa và băng tang "vô cùng thương tiếc khi Mẹ đau thương", hay "kính viếng sự đau thương Mẹ", "Tạ ơn Ðức Mẹ Pieta, Người đã trở nên hình ảnh Hội Thánh tại giáo phận Phát Diệm".....chất chứa ý chí sắt đá và lời thề nguyền lên đường. 

Trời Nam nghìn dặm thẳm, bao giờ non nước hết lầm than ? Mùa Xuân, nỗi khao khát Tự Do đã liên kết những con người chí khí, lay động những trái tim nồng nàn yêu nước, đẩy từng bước chân đi xa ngàn dặm. Lửa thiêng nung nấu tâm can bao con dân nước Việt ngày đêm thao thức, dấn thân, hy vọng.

Mùa Xuân thật sự sẽ trở về. Những mạch sống dân tộc đang tuôn chảy trong ý chí dâng tràn. Sức mạnh toàn dân toàn diện sẽ làm nổi lên gió bão cách mạng, mở ra sinh lộ cho dân Việt.

ngocyen
9-2007

 * Một nhà cách mạng khuyết danh thời chống Pháp, của phong trào Ðông Kinh Nghĩa Thục


Posted on 09 Feb 2013
TOP
back to Audio FreeViet INDEX
...MORE COLLECTIONS

 • CORONAVIRUS collection
 • THANK YOU VIETNAM VETERANS
 • FLAG PARADE MAY 2018
 • Candlelight Vigil July 28-2018
 • Candlelight Vigil_Spokane 2018
 • Vietnam Freedom movement
 • www.9binh.com-- Trung cộng tàn ác
 • Kỹ Thuật Biểu Tình + Biểu Ngữ
 • GIAI AO THOI SU:TS Nguyen Xuan Nghia
 • Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá!
 • VIETNAMESE HERITAGE DAY 2018
 • Proclamation 4-point, Spokane, WA 2018
 • Hữu Loan: cố thi sĩ bất khuất của Nhân Văn Giai Phẩm
 • Freedom Flag Parade Spokane 5/20/2017
 • (2) VIETNAMESE HERITAGE DAY 2017
 • Slideshow: My Nation - Dat Nuoc Toi
 • Vietnamese Heritage Day 2017, Spokane
 • PROCLAMATION+Vietnamese Heritage Day 2017
 • GS Vũ Quý Kỳ: Cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2016
 • Trung cộng làm cá chết, biển độc
 • Cố Gs Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng và Hy Vọng
 • PARADE + VIETNAMESE HERITAGE DAY 2016
 • PROCLAMATION 2016 --SPOKANE
 • Trần Phong Vũ: Một chế độ bạo tàn, không tim óc
 • 25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016
 • Gs Nguyễn Ngọc Bích: Chế độ đã đến ngày tàn!
 • Gs Nguyễn Lý Tưởng: Cùng tắc biến, biến tắc thông
 • Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long: Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi!
 • Mặc Giao: Can trường cứu Nước cứu nhà!
 • Nguyễn Tầm Thường: suy niệm & cầu nguyện
 • AUDIO Hồi Ký, Bút Ký, Bình Luận
 • Chữ và Nghĩa (Đoàn Thế Ngữ)
 • 40 Năm: Lm Phan văn Lợi nghĩ gì?
 • Gs Vũ Quý Kỳ: 30/4/75 Lesson
 • GS Nguyễn Lý Tưởng: TS Roland Jacques & Quốc Ngữ
 • THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG!
 • Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
 • Collection 2_ Sinh Hoat Ca (32)
 • Collection 1_ Sinh Hoat Ca (40)
 • 28 AUDIO Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ
 • 70 NĂM TÂN NHẠC MIỀN NAM (1930-2000)
 • Công Giáo Miền Bắc chống nhà nước VC!
 • Mãi mãi dòng thơ HOA ĐỊA NGỤC
 • Tôi Phải Sống -- Hồi ký đời tù của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
 • Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN
 • TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!
 • Buồm cao ghi dấu can trường
 • 4 cuốn Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem
 • VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM?
 • 33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO VIỆT NAM
 • THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!
 • LM Nguyễn văn Khải: giáo dân xông vào nơi hiểm nguy!
 • TS Nguyễn Xuân Nghĩa: Giờ Giải Ảo + Bên Kia Màn Khói
 • Ts Phan Văn Song: Tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước
 • Ts Nguyễn Đình Thắng: Muốn thay đổi, phải hành động!


  Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ
  hướng về Việt Nam:

  » VOA
  » BBC phát thanh từ Luân Đôn
  » RFI (Radio France Internationale)
  » RFA - Radio Free Asia
  » VERITAS - Chân Lý Á Châu
  » Đài Phật Giáo Việt Nam

  Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

  » Radio Bolsa
  » Saigon Radio Hải Ngoại


  « FreeVietNews.com

 •      
    Services | © 2008 - 2024
  (1)