Chân Dung "bác" Hồ
của Kiều Phong

tặng Lôi Tam
và anh em Nhân Văn


1
2
3
4
5
6
7
Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý độc giả khắp nơi toàn bộ cuốn sách mang tựa đề 'Chân Dung "bác" Hồ' của Kiều Phong, do Bất Khuất xuất bản năm 1989.

Cuốn sách được chia thành 7 phần để việc chuyển vận nhanh hơn.

bh

1    2    3    4    5    6    7  

 

Tin Việt Nam - FreeVietNews.com