Người Ở Lại Charlie

nhạc và lời của Trần Thiện Thanh - Lâm Nhật Tiến và Lâm Thúy Vân trình bày
MC: nhạc sĩ Nam Lộc và nhà văn quân đội Phan Nhật Nam

Video này gồm hai phần trong playlist sẽ được chạy liên tiếp. Click PLAY để bắt đầu xem "Người Ở Lại Charlie".