World News


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu-left.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 61

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu-left.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 61

taysaiVC

FreeViet News feedWarning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/radiovn.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 74

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/radiovn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 74


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/thepden/thepden.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 80

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/thepden/thepden.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 80

Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/traikiengiam/traikiengiam.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 81

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/traikiengiam/traikiengiam.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 81

Bản Tin VOA

RSS đài Tiếng Nói Hoa Kỳ

(http://www.voanews.com/vietnamese/news/world/)

Bản Tin Radio RFI

RSS đài Tiếng Nói Quốc Tế từ Pháp

(http://www.viet.rfi.fr/)

Không được lộn xộn khi tui vắng nhà!
(by Mike Thompson)


Dấu cái gì trong tã ?
(by Ken Catalino)hori_bar


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu02h.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 131

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu02h.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/thegioi/index.php on line 131  


Radio Việt Ngữ

Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ hướng về Việt Nam:

.

 Các đài phát thanh trong lãnh thổ Hoa Kỳ:

  • Radio Bolsa - LIVE
    (6-12pm-- 6-10pm / Mon-Fri)
  • Little Saigon Radio
    - Nam Calif. LIVE -- Houston LIVE
  • Việt Nam Hải Ngoại LIVE
  • Saigon Radio Hải Ngoại (4-10pm / Mon-Fri) LIVE