.

Ý kiến của tôi về phát biểu của ông chủ nhiệm UBPL Nguyễn Văn Thuận

Phạm Văn Bản

Nghe lời phát biểu của ông chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật Quốc Hội Nguyễn Văn Thuận, và đọc bản Hiến Pháp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), người viết có cảm tưởng rằng: Ông chủ nhà này, thoạt tiên cũng muốn dựng một nhà tình thương cứu giúp những trẻ mồ côi lang thang đói rét.  Nhưng trong tiến trình thi công xây cất ông lại có ý định dựng thành nhà tù máy chém với ý niệm thiện ác bất phân minh, và ông ra lệnh cho thợ bít kín các cửa sổ hay ngõ ngách ra vào, khiến cho mọi người sống trong căn nhà bị ngộp thở vì thiếu dưỡng khí! Sau khi hoàn thành nhà tù, ông chủ luôn miệng nói với mọi người rằng, không nơi đâu bằng đây vì có “độc lập – tự do – hạnh phúc!” Nhưng lúc này, mọi người trong nhà đã thiếu sinh khí, ngứa ngáy khó chịu, sức mỏi trí mệt sống theo lối kiến trúc độc ác của người chủ nhân.

Thú thật rằng, đảng Cộng Sản Việt Nam có kinh nghiệm soạn thảo ba bản hiến pháp, nhưng tới bản của năm 1992, đảng lại tự mình đánh mất tín chỉ trước quần chúng nhân dân! Vì không “tiếp thu” bài học lịch sử của các nước dân chủ trên thế giới, và khi soạn thảo bản Hiến Pháp này đảng đã thơ ngây chính trị và nói toạc ra với thế giới rằng, đây là chế độ độc tài toàn trị, cũng như tự họa cho mình thành người khổng lồ mà đi bằng đôi chân đất sét!

Hiến pháp của các nước trên thế giới đã không ghi nhận chủ nghĩa, không ấn định độc đảng, không thừa nhận các tổ chức ngoại vi Đoàn Thanh Niên, Nghiệp Đoàn, Mặt Trận Dân Tộc như quái thai da cam Hiến Pháp CHXHCNVN! Nếu danh hài Charlie Chaplin còn sinh tiền mà biết được bản hiến pháp này, chắc chắn nhân lọai sẽ thưởng thức một phim với trận cười ra nước mắt! Bản hiến pháp “ấu trĩ chính trị” này đã trở thành văn kiện vô nghĩa, vô giá trị vì không đặt căn cứ theo sự thỏa thuận của hai phía, chính quyền và người dân, trên nền tảng của lý thuyết khế ước, mà lại đi xây dựng trên căn bản chủ nghĩa Marx-Lenin, lấy Đảng Cộng sản làm giai cấp lãnh đạo chính trị, như Lenin nói, “Đảng Cộng Sản đứng trên và đứng ngoài luật pháp.”

Nội dung với chất độc phát tán rõ ràng như thế mà đảng CSVN còn lấp liếm gọi là hiến pháp? Đó chỉ là pháp lệnh, được cải danh hiến pháp che mắt trào lưu dân chủ tiến bộ của nhân loại. Ngay từ xưa, khi người dân bị nhà cầm quyền áp bức thống trị thì họ vùng lên tranh đấu đòi hỏi quyền làm người, quyền tự do dân chủ. Những ông vua của chế độ phong kiến cũng phải nhượng bộ và lập ra hiến pháp để ấn định quyền hạn quyền của vua, mà trao quyền cho dân. Nhưng hôm nay giai cấp vô sản cầm quyền lại đi ngược trào lưu tiến hóa chính trị nhân loại, đảng CSVN dùng pháp lệnh, nguyên là thứ hình luật được áp dụng trong cai trị nhằm củng cố địa vị, gia tăng chuyên chế, phát triển tội ác.

I. Luật Pháp

Nhìn  lại cái thuở loài người mới kết xã chưa có chữ viết, chưa có tiền tệ, chưa có luật lệ thì những giao tiếp, trao đổi, liên hệ thường theo bản năng, thỏa thuận, giao ước từ hai phía, hai người, hai nhóm. Cái lối giao tiếp, liên hệ này dần dà biến thành thói quen, thành cái lệ mà chúng ta gọi là tục lệ. Tục lệ được bổ túc, biến cải cho thích hợp với nếp sống và phát triển của mỗi dân tộc qua bao ngàn năm; những người sống chung trong xã hội, phần đông tuân theo, noi theo luật lệ, theo thói quen của lớp người tiền nhân mà cư xử với nhau.

Đang khi đó trong xã hội cũng có phần nhỏ không tuân giữ điều lệ tự nhiên ấy, nghĩa là trong giao tiếp có bội ước, bội tín, lật lọng, hành động ngang ngược khiến cho phần lớn kia phải chọn một trưởng lão, người sống lâu và có kinh nghiệm uy tín trong thôn hay trong tộc, làm phán quan xét xử. Những vụ xử kiện đó dẫn tới kết quả bên đúng bên sai, có tội vô tội, dù oan hay ưng, con người phải ngăn ngừa mà đặt ra hình phạt cho những kẻ có tội nhằm làm gương cho những người khác, từ đó luật lệ ra đời. Bởi thế, trước khi có hình luật con người đã có tục lệ, tức là những luật lệ dựa trên căn bản của sự thỏa thuận, thỏa hiệp để tồn tại và cùng phát triển của hai người, hai nhóm… Và luật pháp là cách gọi chung của hình luật và tục lệ. Cả hai hình thức luật pháp này được đưa vào tổ chức cai trị để giúp cho xã hội phát triển, ổn định, điều hòa.

II. Pháp Lệnh

Dân tộc khắp nơi, khi thành lập quốc gia thì tục lệ đã giữ một vai trò quan trọng và thiết yếu trong việc điều hòa xã hội. Tổ chức cai trị, tức triều đình áp dụng hình luật để giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Hai hình thức của luật pháp: tục lệ có nhiệm vụ giữ gìn thuần phong mỹ tục, vun bồi luân lý đạo đức, và hình luật giữ nhiệm vụ trừng phạt những kẻ thác loạn, vi phạm hệ thống giá trị của xã hội con người.

Theo giòng thời gian, vua quan của nền quân chủ bỏ quên vai trò của luật pháp và tục lệ, họ chỉ xử dụng một hình thức luật pháp, đó là hình luật. Hơn thế nữa, họ phá bỏ nhiệm vụ trong sáng của hình luật ban đầu, là bảo vệ hệ thống giá trị của xã hội và con người, mà họ xử dụng hình luật như một thứ vũ khí để tiêu diệt hay bịt miệng những ai có can đảm phê phán, chống đối hành động độc tài độc tôn của họ. Bởi thế trong suốt 3500 năm lịch sử quân chủ chuyên chế, người dân bị tròng lên đầu một thứ luật pháp duy nhất, là hình luật khắc nghiệt và bất công: như “pháp lệnh” của nhà nước CHXHCNVN ngày nay.

III. Hiến Pháp

Khoảng 500 năm trước Tây lịch, ở Á Châu có Đức Khổng Tử đã nhận ra sự độc đoán, phi lý của “pháp lệnh,” nên ông đã thu góp những điều tốt đẹp của pháp luật và tục lệ mà ghi chép thành quyển Thượng Thư, một trong chương trình Ngũ Kinh nhằm giảm bớt độc tài, độc đoán, dã man của tầng lớp vua chúa cai trị. Cũng như Đông phương, khoảng năm 384-322 trước Tây lịch, triết gia Hy Lạp Aristotle cũng nhìn thấy sự phi lý của hình luật nặng về “pháp lệnh” do giai cấp cầm quyền đặt ra. Ông cũng dựa trên luật pháp và tục lệ, đưa ra một ý niệm chính trị đặc biệt là sự liên hệ thỏa hiệp của giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, được người đời sau biết đến cái tên “lý thuyết khế ước.” Lý thuyết này xác nhận giai cấp cai trị là chính quyền, và muốn được chính danh, phải dựa trên giao kèo, trên sự đồng thuận của người dân.

Lý thuyết này cũng được Thomas Hobbes và John Locke khai triển vào cuối thế kỷ 17 ở Anh, và Jean Jacques Rousseau ở Pháp và cuối thế kỷ 18, với những nguyên tắc của lý thuyết khế ước là:

- Sự chấp thuận, thỏa thuận phải là giao ước nền tảng của sự cai trị
- Tối quyền của cá nhân đối với xã hội văn minh, và quyền lợi đối với nghĩa vụ
- Bảo vệ các quyền tự nhiên, nhân quyền là mục đích cuối cùng của chính quyền
- Quyền khởi loạn, làm cách mạng

Lý thuyết khế ước phân tích nguyên nhân căn bản của con người, từ đó dẫn đến những căn bản về đời sống chính trị. Vì rằng con người chịu ảnh hưởng bởi hai nguyên nhân, kiêu hãnh và sợ hãi. Sự sợ hãi của con người dẫn đến sự xác định là, con người có những quyền tự nhiên như quyền tự vệ, và các quyền liên quan như tự do, sở hữu. Sự kiêu hãnh thì tạo ra mâu thuẫn và xung đột, nếu thiếu đời sống xã hội văn minh, thì sự xung đột này sẽ dẫn đến chiến tranh.

Và bản tính tự nhiên của con người là gây chiến. Muốn tránh sự gây chiến, muốn bảo đảm các quyền tự nhiên của con người, thì chính quyền phải được thành lập do khế ước. Nếu chính quyền nào vượt quá mục đích, thì người dân có quyền phản kháng, khởi nghĩa, làm loạn. Do đó, chính quyền hiện hữu trong xã hội, thì bộ luật thành văn phải được lập ra, và sự đồng ý của những người bị trị. Sự đồng ý thỏa thuận về pháp luật của thành phần cai trị và bị trị trong chính trị, được gọi là Hiến Pháp. Từ những lập luận này, nhiều định nghĩa về hiến pháp xuất hiện. Theo quan điểm của pháp lý, thì hiến pháp được gọi là “luật căn bản,” là bộ luật mẹ trên đường hướng hợp nhất với các luật lệ căn bản trong ý niệm cộng đồng, hay ý niệm cai trị quốc gia. Bởi thế, định nghĩa về hiến pháp thời nay là sự tổ chức công quyền, các bộ, sở của chính phủ và sự liên quan của các cơ sở đó.

1. Hiến Pháp CHXHCNVN

Ngày 1 tháng 1 năm 1946, chính phủ Liên Hiệp Lâm Thời được thành lập do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Ngày 2 tháng 3 năm 1946 quốc dân đại hội được triệu tập và chấp nhận chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến của Hồ Chí Minh, cử tiểu ban dự thảo hiến pháp. Ngày 28 tháng 10 năm 1946 Hồ Chí Minh triệu tập phiên họp Quốc Dân Đại Hội lần thứ nhì để soạn thảo hiến pháp đầu tiên cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 9 tháng 11 năm 1946 Hiến Pháp được biểu quyết chấp thuận; song lại quyết định tạm ngưng thi hành hiến pháp mới ấy, bởi tình hình không thuận tiện cho việc bầu cử quốc hội lập pháp. Rồi ngày 14 tháng 11 năm 1946 Quốc Hội tự gỉai tán để lại Ủy Ban Thường Trực. Chính phủ thì có quyền lập pháp bằng sắc lệnh.

Hiến Pháp CHXHCNVN năm 1992, gồm có 12 chương và 147 điều. Đọc hiến pháp của này, chúng ta thấy người CSVN chỉ xử dụng hình luật để sinh ra “pháp lệnh,” đang khi, tục lệ mới giúp sản sinh ra hiến pháp, như những điều mà người viết đã trình bày rõ ràng ở phần trên. Tuy rằng luật pháp là cách gọi chung, nhưng hiến pháp và hình luật là hai vấn đề, hai mục đích trong việc thi hành luật, và bởi thế mà chúng ta cần tìm hiểu về hiến pháp và mục đích của hiến pháp để thấy rõ mưu mô của người CSVN.

Mục  đích của hiến pháp là bảo vệ các thành phần cá nhân trong cộng đồng chính trị, chống lại sự can thiệp của quyền lực tiến vào đời sống tự do, tự trị của từng cá nhân. Với phạm vi cá nhân, nhân quyền là tự chủ. Nhân quyền là quyền tối thượng của con người và vượt trên phạm vi quốc gia. Dân quyền là tự do. Chính quyền là dân chủ. Chính quyền và dân quyền phải được tôn trọng ngang nhau theo nguyên tắc bình quyền. Đó chính là xã hội nhân bản. Nhưng trên thực tế, nhân quyền thường bị thay đổi theo tùy nơi, trường hợp và thời đại. Bởi thế nhân quyền tại Việt Nam lại trở thành vấn đề phức tạp nhiêu khê vì do nhà cầm quyền sở tại ấn định. Vậy chúng ta muốn xác định đúng đắn nấc thang giá trị của chính quyền Việt Nam ra sao, chúng ta cần phải khảo sát về quyền cá nhân mà những chính quyền trên thế giới đã tuyên bố trong các hiến pháp để so sánh với thực tế sự tự do cá nhân của Việt Nam đang hưởng ra sao.

Chúng ta biết rằng, mục đích tiên quyết của hiến pháp là bảo vệ từng cá nhân trong cộng đồng chính trị. Thứ đến, là ứng dụng vào việc phân chia quyền lực chính trị, nguyên tắc phân quyền. Một chính quyền hiến định, là chính quyền bị hạn chế quyền hành theo nguyên tắc phân quyền, tản quyền, chia quyền nhằm ngăn ngừa sự tập trung quyền lực vào một chính quyền trung ương, một đảng cầm quyền như Cộng sản tại Việt Nam hiện nay.

2. Hiến Pháp Anh Quốc

Những cuộc cách mạng xã hội và chính trị trong những thế kỷ qua, đã đưa nhân loại đến thể chế dân chủ. Vào năm 1688 vua James II của Anh quốc bị chống đối, những lãnh tụ quốc hội mời William of Orange cai trị nước Anh. Sau khi ông này từ Netherlands về nước, thì vua James II bỏ ngai vàng trốn sang nước Pháp. Người ta gọi đây là cuộc cách mạng vẻ vang vì không đổ máu. Năm 1689 vua William chấp nhận bản Tuyên Ngôn Dân Quyền của Anh. Văn kiện này công nhận những quyền căn bản của người dân, đồng thời cũng ấn định việc tăng thuế, hoặc tăng quân đội của nhà vua mà không có sự chấp thuận của Quốc Hội là trái luật.

3. Hiến Pháp Pháp Quốc

Hiến pháp của nước Pháp được soạn thảo sau cuộc cách mạng phá ngục Bastille ngày 14 tháng 7 năm 1789, giải tán chế độ quân chủ, và thực hiện châm ngôn “Tự Do, Bình Đẳng, và Huynh Đệ.” Nhưng những người làm cách mạng lúc đó đã thiếu sáng tạo ra một đường hướng chính trị, nên họ tái lập chế độ quân chủ. Cũng chính những người hô hào “tự do, bình đẳng, và huynh đệ” lại xây dựng đế chế, mang quân viễn chinh đi tìm thuộc địa, và xâm lăng những nước khác, trong đó có Việt Nam là một nạn nhân.

Tuy bản hiến pháp của Pháp đã trở thành khuôn mẫu nhưng đã phải thay đổi nhiều lần. Chứng tỏ những nhà lập hiến của thời đó, soạn thảo theo lý tưởng với ước mơ… chưa đủ thực tế, chưa phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của dân nước Pháp. Hơn thế nữa, họ cũng chưa đủ tầm nhìn để vượt khỏi biên cương quốc gia của họ, mà đem “Tự Do, Bình Đẳng và Huynh Đệ” lên đến tầm kích nhân loại.

4. Hiến Pháp Hoa Kỳ

Sau hơn hai trăm năm từ ngày soạn thảo, Hiến Pháp Hoa Kỳ  trở thành “thánh kinh” cho nhiều chính trị  gia bao thời suy gẫm. Bản hiến pháp vẫn nguyên vẹn tinh ròng, có chăng là thêm bớt số tu chính án. Điều trước tiên, người viết phải thừa nhận Hiến Pháp Hoa Kỳ thành công. Vì những nhà lập hiến toàn là những nhân tài ưu tú, những người đại diện của mười ba tiểu bang đến Philadelphia dự họp với một tinh thần bình đẳng; là điều mà nhiều nước khác chưa ai thể hiện được.

Hoa Kỳ  học hỏi về bài học nền chính trị Anh quốc, tránh tái lập chế độ “nội các” như  của Anh, và tạo ra được một thể chế cân bằng giữa tiểu bang và liên bang. Hiến Pháp Hoa Kỳ  đặt ra nguyên tắc Tản Quyền và áp dụng thật sự vào việc điều hành giữa trung ương và địa phương. Liên bang này dành quyền tự chủ cho tiểu bang, cũng như dành quyền tự do cho người dân. Đã tản quyền, Hoa Kỳ lại còn có nguyên tắc Phân Quyền giữa chính phủ do tổng thống chịu trách nhiệm, và quốc hội là cơ quan lập pháp và là đại diện cho toàn dân. Cơ quan này có nhiều quyền hạn hơn của bất cứ quốc hội nào khác, mà chúng ta thường thấy. Đặc biệt tổng thống, là người do dân bầu và cũng do Cử Tri Đoàn chọn ra.

Nguyên tắc  Kiểm Soát và Điều Hòa của Hiến Pháp Hoa Kỳ trở thành một nét đặc trưng trong lịch sử chính trị, vì rằng đã phối hợp thành công được nhiều việc trọng đại của quốc gia, thay vì những cơ quan của quốc gia lấn áp hay chèn ép lẫn nhau, như thường thấy ở nước khác. Nói tới Hiến Pháp Hoa Kỳ, là phải thấy đó là luật của quốc gia. Hiến pháp ấn định thể thức tổ chức chính quyền, ấn định các quyền, và sự tự do cho công dân. Hiến pháp cũng  nêu rõ các mục đích của chính quyền, các phương cách và đường lối thực hiện để đạt đến mục đích, do hiến pháp đề ra.

Hiến pháp  được soạn thảo để thống nhất và thành lập một chính quyền quốc gia Hoa Kỳ, từ trong thời Chiến Tranh Giải Phóng vào năm 1775 đến 1783, là thời Hoa Kỳ chiến đấu với Anh quốc và dành lại độc lập từ đế quốc Anh. Khởi đầu vào năm 1781 mười ba Tiểu Bang đề xướng chính quyền Liên Bang, dưới bộ luật được gọi là Hiến Chương Liên Bang (The Articles of Confederation). Hiến Chương kết hợp hành pháp, lập pháp, tư pháp thành một cơ quan là Quốc Hội. Vị chủ tịch được chọn bởi ủy ban các tiểu bang, và có quyền chủ tọa như tổng thống.

Thực tế  Hiến Chương thiếu ngành hành pháp và hệ thống tòa án quốc gia, vì chỉ là đại diện 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ. Hiến chương cho phép chính quyền Liên Bang có quyền tuyên chiến, điều hành vấn đề ngoại ngoại giao; nhưng không cho phép thu thuế, quy định mậu dịch, thương mại cấp Liên Bang và ngoại quốc. Nói khác đi, hiến chương không cho phép Liên Bang điều khiển các sinh hoạt của cấp tiểu bang, cho nên Liên Bang không có phương tiện bảo vệ quốc gia. Hơn nữa số Tiểu Bang họ lại phát hành tiền tệ, và tạo ra những thay đổi giá trị của đồng tiền và làm hỗn loạn kinh tế quốc gia. Như thế Hiến Chương không thích hợp trong việc điều hành đất nước, mà Hoa Kỳ cần phải có Hiến Pháp.

Tới năm 1787 hội nghị quốc gia tổ chức tại Philadelphia với mục đích xét duyệt Hiến Chương. Nhưng kết quả  thì hội nghị đó, là cả một chương trình tổ chức quy mô về chính quyền, mà  hiến pháp soạn thảo. Hiến Pháp Hoa Kỳ được ký  vào ngày 17 tháng 9 năm 1787, tác giả gồm nhiều người: George Washington, James Madison, Alexander Hamilton, và Benjamin Franklin… Trước khi Hiến Pháp trở thành luật thì cần sự phê chuẩn của 9 Tiểu Bang, nhưng chỉ vài tháng sau bản văn được ký kết và phê chuần đầy đủ. Delaware là tiểu bang đầu tiên phê chuẩn vào ngày 7 tháng 12 năm 1787. Và New Hamshire là tiểu bang thứ chín, làm cho hiến pháp trở thành hiệu lực vào ngày 21 tháng 6 năm 1788.

Có sự chống đối Hiến Pháp vì nhiều người cho rằng văn kiện không bảo đảm đủ quyền cá nhân, không bảo vệ sự tự do cá nhân, hay ngăn ngừa những điều bất công do chính quyền quốc gia tạo ra. Bởi thế 10 tu chính án hiến pháp hay còn được gọi là bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền: Bill of Right được đệ trình. Bản tuyên ngôn nhân quyền trở thành luật vào ngày 15 tháng 12 năm 1791. Do các tu chính án đó, hiến pháp bảo đảm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và báo chí, tự do hội họp ôn hòa của công dân Hoa Kỳ, và quyền được xét xử bởi bồi thẩm đòan.

Hiến pháp quy định, Tổng Thống đắc cử bởi “tuyển cử  đòan,” tức một nhóm người được chọn bởi các tiểu bang. Nhân dân bầu cử các thành phần của Hạ Viện đầu tiên, như đang thi hành ngày nay, nhưng các Nghị Sĩ được tuyển chọn bởi các nhà lập pháp tiểu bang, điều này tiếp diễn cho tới những năm 1900. Tối cao pháp viện có quyền sau cùng để giải thích hiến pháp. Tòa án này có thể hủy bất cứ đạo luật nào của liên bang, tiểu bang, địa phương nếu có những tranh chấp liên quan đến hiến pháp.

Ba điều  đầu tiên của hiến pháp chia quyền ra thành ba ngành phân biệt:

- Ngành Lập Pháp, làm luật và đại diện bởi Quốc Hội.
- Ngành Hành Pháp, thi hành luật, đại diện bởi Tổng Thống.
- Ngành Tư Pháp, giải thích luật, đại diện bởi Tối Cao Pháp Viện.

Sự phân chia này được hiểu là “Phân Quyền” mà  mục đích là ngăn ngừa bất cứ ngành nào của của chính quyền trở nên qúa mạnh, để trở thành độc tài. Hiến Pháp Hoa Kỳ ấn định nguyên tắc “Kiểm Soát và Điều Hòa” (check and balance) để bảo đảm không có ngành nào có ưu thế hơn, và ngăn ngừa mỗi ngành vượt quyền hạn của mình mà quên đi quyền hạn của ngành khác. Ví dụ, Quốc Hội có quyền làm luật, nhưng Tổng Thống có quyền phủ quyết các dự luật đó. Đó là kiểm soát và điều hòa. Trong trường hợp “check on a check” Quốc Hội có thể vượt qua (override) phủ quyết của tổng thống bằng cách đạt 2/3 số phiếu thuận trong Quốc Hội. Và Tối Cao Pháp Viện có thể kiểm (check) Quốc Hội bằng cách vô hiệu hóa luật của Quốc Hội vừa thông qua nếu vi hiến.

Đối với nhân dân Hoa Kỳ, câu mở đầu hiến pháp gồm 4 điểm, thiết lập nền tảng cho truyền thống chính trị Hoa Kỳ.

- “Chúng tôi Nhân Dân Hiệp Chủng Quốc: We the People of the United States.” Điểm chính yếu là Hoa Kỳ tự xưng với tư cách là một quốc gia thống nhất, không còn là một Liên Bang gồm nhiều Tiểu Bang nhập lại. Hoa Kỳ nhấn mạnh việc cần thiết xây dựng và thống nhất một dân tộc.

- “Với mục đích tạo sự liên kết toàn hảo: In order to form a more perfect union.” Theo cách nói này, thì sự cố gắng đầu tiên của Hoa Kỳ là soạn thảo “Hiến Chương Liên Bang” nhưng còn thiếu sót và không thích hợp, cho nên việc soạn thảo Hiến Pháp là cần thiết.

- “Lập công lý, bảo đảm yên vui gia đình, dự phòng sự chiến đấu chung, khuyến khích an sinh và bảo đảm hoàn toàn tự do cho chúng ta và con cháu chúng ta. Established justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity.” Đây là những mục tiêu chính của sự thành hình bản hiến pháp và chính quyền quốc gia. Đọan văn này còn nói lên sự cần thiết việc có chính quyền để mang lại trật tự và tự do cho quốc gia dân tộc.

- “Soạn và lập bản hiến pháp này cho Hiệp Chủng Quốc Châu Mỹ: Do ordain and establish this contitution for the United States of America.” Với các mục đích trên và phương thức làm việc, Hoa Kỳ bắt đầu thành lập chính phủ.

Hiến Pháp Hoa Kỳ được chấp nhận vào năm 1787 chứa đựng số bảo đảm cá nhân, nhưng dù sao cũng đã có nhiều tiểu bang từ chối, và không thông qua bản văn kiện này vì không có một  đạo luật đặc biệt về nhân quyền. Bởi thế  Hiến Pháp Hoa Kỳ phải có mười tu chính án ra đời, được biết với tên là “Đạo Luật Nhân Quyền.” Hiến Pháp khởi đầu chỉ gồm Lời Mở (Preamble) và 7 Điều (Articles).

Điều I: Ngành Lập Pháp (Legislative)

Đoạn 1: Quốc Hội (Congress)

Ngành lập pháp của chính quyền liên bang do Đoạn 1 hiến pháp  ấn định. Quốc Hội được chia thành Hạ Viện và Thượng Viện.

Quốc Hội  được chia theo hệ thống lưỡng đảng. Khi một  đảng chính trị có đa số trong Hạ Viện, đảng này kiểm soát tất cả ủy ban Hạ Viện. Phát Ngôn Viện/ Chủ Tịch (Speaker) Hạ Viện chủ  tọa các phiên họp của Hạ Viện, và cũng là lãnh tụ đảng.

Đoạn 2: Hạ Viện – Viện dân biểu (House of Representatives)

Hạ Viện của Quốc Hội gồm những đại biểu của quận (Districts), những Dân Biểu từ các quận bầu cử của 50 tiểu bang. Hạ Viện đại diện cho dân trên căn bản dân số tùy thuộc vào địa phương; nhưng tới năm 1929, Quốc Hội giới hạn tổng số đại biểu là 435 và không chú trọng tới tổng số dân nữa. Hạ Viện có quyền đề nghị các dự luật, chỉ có Hạ Viện mới có quyền khởi tố các nhân vật cao cấp của chính quyền (impeachment). Thượng Viện xét xử những vụ khởi tố đó.

Đoạn 3: Thượng Viện – Viện Nghị Sĩ (Senate)

Thượng Viện của Quốc Hội gồm có hai Nghị Sĩ cho mỗi tiểu bang, 2 x 50  = 100 vị, nhiệm kỳ là 6 năm. Các tiểu bang có đại diện tại thượng viện bằng nhau, không tính dân số. Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là chủ tịch Thượng Viện, nhưng không được bầu phiếu, chỉ trong trường hợp biểu quyết mà Thượng Viện đồng phiếu thì lúc đó lá phiếu của chủ tịch Thượng Viện là phiếu quyết đinh.

Điều II: Ngành Hành Pháp (Executive)

Hiến Pháp quy định thể thức bầu cử Tổng Thống và  Phó Tổng Thống, với những quyền hạn của hai chức vụ này. Tổng Thống Hoa Kỳ được bầu với nhiệm kỳ 4 năm bởi nhân dân của 50 tiểu bang qua Cử Tri Đoàn, giới hạn trong hai nhiệm kỳ, và là trưởng ngành Hành Pháp. Thẩm quyền hiến định của Tổng Thống là:

- Tư lệnh quân đội
- Quyền bổ nhiệm
- Giảm án tử hình và ân xá
- Thi hành luật một cách trung thực

Tổng Thống được ủy quyền trong việc ký kết hiệp ước với sự chấp thuận của 2/3 nghị sĩ. Hiến Pháp coi chính sách ngoại giao của Tổng Thống là chính sách ngoại giao của quốc gia.

Điều III: Ngành Tư Pháp (Judical)

Hiến Pháp Hoa Kỳ ấn định Tối Cao Pháp Viện lãnh đạo ngành Tư Pháp là tòa án tối cao của chính quyền, và quốc gia Hoa Kỳ. Ngành này đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt chính trị là  giải thích hiến pháp. Để làm trọn vai trò đó, nhiệm vụ của Tòa Án trong việc phát triển của Hoa Kỳ rất lớn, đôi khi vượt qua tổng thống hay quốc hội. Tối Cao Pháp Viện là cơ quan cuối cùng giải thích hiến pháp, có quyền vô hiệu hóa, hành động của tổng thống hoặc luật của quốc hội, nếu vi hiến.

Điều IV: Sự Quan Hệ Giữa Các Tiểu Bang

Điều V: Giải Thích và Phương Thức Tu Chính Hiến Pháp

Thông thường thì tiến trình sửa đổi các điều khoản của hiến pháp là phản ảnh sự thay đổi của xã hội, qua sự tu chính hay gỉai thích hiến pháp. Nhưng những nhà lập hiến Hoa Kỳ, ngay từ 
khởi thủy đã nhận thấy sự cần thiết phải có một điều khoản dự phòng để bản hiến pháp được quyền tu chính, do đó ho đã đề ra:

- Tu chính án hiến pháp Hoa Kỳ cần được sự chấp thuận của 2/3 Quốc Hội và ¾ của các tiểu bang.

Phương pháp tu chính án hiến pháp của Hoa Kỳ thì thường khó  hơn là thông qua điều luật thông thường. Đang khi quốc tế thì lại khác, ví dụ điển hình, trong điều 80 của hiến pháp nước Pháp lại ấn dịnh tu chính hiến pháp chỉ do quốc hội biểu quyết. Năm 1962 Tổng Thống De Gaulle đã làm ngơ khoản luật tu chính này, mà ông tổ chức Trưng Cầu Dân Ý một tu chính án, ấn định cách bầu cử tổng thống bằng phổ thông đầu phiếu, thay vì bầu cử hạn chế như trước; khiến cho dư luận xôn xao một thời.

Cũng như  Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi cũng đề xuất cách tu chính án hiến pháp là sau khi thông qua lưỡng viện quốc hội, tu chính án phải được trưng cầu dân ý, và phải được đa số trong 4 trên 6 tiểu bang nước Úc chấp thuận.

Điều VI: Chấp Nhận Các Khoản Nợ Và Hiệp Ước Đã Ký Trước Khi Có Hiến Pháp

Điều VII: Phê Chuẩn Hiến Pháp

Hiến Pháp cần sự phê chuẩn của 9 trên 13 tiểu bang để cho hiến pháp trở thành hiệu lực.

Tiếp  đến là Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền: Trong 10 tu chính án của Đạo Luật Nhân Quyền chỉ có 8 điều tu chính án đầu tiên bảo đảm những quyền và những tự do cá nhân. Đạo luật này có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 năm 1791, là một ngày được lấy để mừng Ngày Nhân Quyền. Tám tu chính án trong Hiến Pháp Hoa Kỳ bao gồm những quyền căn bản và những quyền tự do cho mọi công dân.

- Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do cải chính (rectify).

- Quyền mang vũ khí.

- Cho quân nhân tạm trú (housing of soldiers). Điều này là để chống lại chính quyền Anh quốc vào những năm 1700, khi bắt buộc dân Hoa Kỳ cho quân nhân tạm trú trong nhà. Trong thời bình, cần phải có sự đồng ý của chủ nhà, Đoạn 3 – 5, quy định vấn đề riêng tư cá nhân (personal privacy) của người dân.

- Cơ quan công quyền khám xét tư gia thì phải có trát tòa (search warrant).

- Quyền của người dân trong những vụ án hình sự (rights in criminal cases).

- Quyền được xét xử một cách hợp pháp, công bình, vô tư và không thiên vị (rights to a fair trial).

- Quyền của người dân trong những vụ án hộ sự (rights in civil lawsuits).

- Ấn định tiền thế chân (bail), tiền phạt, hình phạt tương xứng với tội trạng.

9 và  10 là hai điều nhấn mạnh đến những quyền không ghi trong hiến pháp là quyền dành cho người dân, và  tiểu bang. Những quyền không ghi trong hiến pháp có  nghĩa là tâm luật, chớ không chỉ có văn luật, và không ghi không có nghĩa là không có.

Tóm lại, Hiến Pháp của các Tiểu Bang Hoa Kỳ chứa đựng Đạo Luật hay Tuyên Ngôn Nhân Quyền được chi tiết hóa và rõ ràng hơn Hiến Pháp Liên Bang. Hiến Pháp Hoa Kỳ ngày nay được coi là bản hiến pháp mẫu, nhưng cũng ít những quốc gia trên thế giới biết mang các quyền công dân cho người dân nước họ, như là công dân Hoa Kỳ đang được hưởng. Hơn thế nữa, bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ cho tới nay cũng được coi là khuôn mẫu của xã hội kỹ nghệ, và cũng bắt đầu lỗi thời kể từ khi xã hội Hoa Kỳ tiến vào Thời Đại Tín Liệu (Information Revolution), chắc chắn Hiến Pháp cũng cần phải sửa đổi và cải tiến.

IV. Kết Luận

Bộ mặt của thế giới đang thay đổi theo sự phát triển của dân số, khoa học kỹ thuật, và phương tiện vận chuyển. Phương tiện di chuyển phát triển đồng nghĩa với sự thu nhỏ địa cầu về phương diện cai trị, quân sự, điều hành. Theo dự trù khoảng vài thập niên tới, phương tiện di chuyển thông dụng của loài người có thể đạt tới tốc độ 25,000 cây số/ giờ. Với phương tiện di chuyển nhanh, và sự liên lạc qua hệ thống điện lưới toàn cầu, máy điện toán cá nhân chắc chắn sẽ đưa nhân loại tới một thể chế chính trị tân tiến, phù hợp tình người trong tương lai gần. Hiến pháp bởi đó mà là một nhu cầu của thể chế chính trị tự do dân chủ. Hiến pháp là khuôn hình, là mức giới hạn để người dân bị trị có thể nhìn vào hiến pháp mà làm mẫu mực, làm thước đo để xét xem giai cấp cai trị là chính quyền có làm đúng, thực hành đúng đường lối chính sách đã hoạch định, như đã ghi trong khế ước. Từ đó người dân căn cứ theo thỏa thuận mà bắt buộc chính quyền của họ phải dừng lại, hoặc trả giá cho những vi phạm mà chính quyền vướng mắc khuyết điểm.

Ngày nay là thời đại dân chủ, điều kiện căn bản để thực hiện dân chủ là tự do; không có tự do thì không thể gọi là dân chủ. Hơn nữa chúng ta đang có đủ điều kiện, phương tiện, thời gian nghiên cứu, tìm tòi học hỏi các thể chế chính trị dân chủ của nhân loại, và chúng ta còn tìm ra phương pháp thực hiện dễ dàng, nhằm mang lại thịnh vượng, phú cường cho quê hương Việt Nam trong Thời Đại Tín Liệu. Hy vọng ông Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn văn Thuận cũng nên nhận xét những lời chân thành mà người viết trình bày, để điều chỉnh.

Phạm Văn Bản

» Cá Trê Việt Nam Bị Thu Hồi
» Cuộc Xâm Nhập Vĩ Đại - Trung cộng xâm nhập Hoa Kỳ bằng mạch điện tý hon
» Trung cộng Gài Bẫy Nợ Để Đánh Chiếm Hải Cảng 99 Năm
» Thu Hồi Xà Lách Gà
» Thu Hồi Thịt Heo Thịt Bò
» Cờ Vàng Tham Dự
Diễn Hành Quân Lực Hoa Kỳ 2018
» Vua Bò Khô Bị Thu Hồi
» Vietti Foods Thu Hồi Hot Dog Chili Sauce
» Dư Âm “The Vietnam War” – Cựu Chiến Binh Gặp Nhau Trong Tình Đồng Đội
» Thu Hồi Dried Longya Lily -- Độc Hại
» Thu Hồi Dừa Đông Lạnh
» Cá Smoked Salmon Bị Nhiễm Listeria Monocytogenes -- Bị Thu Hồi
» Beef Flavored Bouillon Cube bị Thu Hồi
» Vermont Livestock Slaughter And Processing LLC - Thu Hồi Thịt Bò Xay Nhiễm E.Coli
» Xúc Xích Heo và Bò Bị Thu Hồi
» Ớt Khô Có Thể Gây Dị Ứng
» Mì Hoành Thánh Costco Bị Thu Hồi
» Nho Khô “Gazab Green Raisins (Chinese)” bị Thu Hồi
» CÁC HOẠT ĐỘNG YỂM TRỢ TÔN GIÁO VIỆT NAM
» Cá Da Láng Phải Được Tái Kiểm Phẩm 100% Khi Nhập Cảng Vào Hoa Kỳ
Giải Ảo Thời Sự  
với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, (livestream hàng ngày và được lưu trữ tại channel của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)

GIẢI ẢO THỜI SỰ MỚI NHẤT
Hong Kong hết là Cảng Thơm!
(2019-05-22)
Một trận tuyến Mỹ-Hoa khác - đất hiếm
(2019-05-22)
Dòng nước khí từ miền Bắc vào Tây Âu!
(2019-05-21)
Khi bọn "Mán Đột" nổi điên!
(2019-05-21)
Thương chiến Mỹ-Hoa dưới con mắt chột của truyền thông Mỹ
(2019-05-20)
Sấm sét ở "Miệt Dưới" - bầu cử tại Úc
(2019-05-20)

Giờ Giải Ảo  
với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa,
Đinh Quang Anh Thái phụ trách

(nguoi-viet-tv online)
GIỜ GIẢI ẢO MỚI NHẤT
 • Vì sao sẽ không có chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ? (4/4)
  (2019-05-25)
 • Vì sao sẽ không có chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ? (3/4)
  (2019-05-25)
 • Vì sao sẽ không có chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ? (2/4)
  (2019-05-25)
 • Vì sao sẽ không có chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ? (1/4)
  (2019-05-25)
 • Chiến Tranh Giữa Các Nền Văn Minh (4/4)
  (2019-05-18)
 • Chiến Tranh Giữa Các Nền Văn Minh (3/4)
  (2019-05-18)
 • Chiến Tranh Giữa Các Nền Văn Minh (2/4)
  (2019-05-18)
 • Chiến Tranh Giữa Các Nền Văn Minh (1/4)
  (2019-05-18)

 • CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

  TIN VIET NAM  HÍ HỌA

  » more Cartoon Collections

  Bên Kia Màn Khói  

  với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa,
  Bích Trâm phụ trách

  Võ Khí hay Chí khí Cứu Nước?
  (2016-06-04)
  Hậu Cá Chết, Biển Độc
  (2016-05-28)
  Cá Chết, Biển Độc
  (2016-05-21)
  Tháng Tư Đen, Bài học lịch sử cho tương lai
  (2016-04-30)
  Tháng Tư Đen - Khi Đồng Minh Nhảy Vào
  (2016-04-23)

  TIN VIET NAM

  » more Cartoon Collections

          
  fvn.css